Webinar (gratis) 3. desember 2021
Universell utforming i skolen - Lyd og lydutjevningsanlegg

Skolen er en viktig arena for alle elever. Her legges mye av grunnlaget for videre vennskap, livsløp og karriere. Det er viktig at alle elever kan ta del i både undervisning og samarbeid med andre elever.

 

Lydmiljøet har ofte vært oversett når man arbeider med inkludering, likestilling og universell utforming. Dette er i ferd med å endre seg. Noen skoler har nå startet med å installere lydanlegg for å bedre lytteforholdene for alle elever. Skolen er også en arbeidsplass. Mange lærere sliter med stemmeproblemer. Gode lytteforhold og innstallering av lydutjevningsanlegg gjør det enklere å være lærer.

 

Kom på vårt digitale seminar 3. desember og lær om lyd og akustikk i skolebygg, få informasjon om relevante prosjekter og erfaringer ved bruk av lydanlegg i skolen. Du får også presentert vår nye veileder om lydanlegg i skolen.

 

Webinaret som er gratis, er primært for ansatte i kommuner og fylkeskommuner, men alle er hjertelig velkomne.

 

I forkant av webinaret får du tilsendt en innkalling hvor du kan logge deg på Teams for å delta. Du trenger ikke installere Teams for å delta.

 

Påmeldingsfrist: 1. desember

Program:  

Velkommen!
v/ Sigrid Skavlid, prosjektleder, Universell Utforming AS

 

Lyd og akustikk
 v/ Halvor Berg, konseptutvikler i Glava

Hva er lyd og hvordan påvirker den oss? Hvordan kan vi best tilrettelegge for lydforhold som inkluderer alle elever, og ivaretar lærernes arbeidsforhold? Romakustikk kan for mange være komplisert, men Halvor Berg forklarer på et forståelig språk hvorfor etterklangstid, taletydelighet og lydnivå er så viktig for oss

 

Forbedret lydmiljø i Osloskolen
 v/ Danielle Johansson Vikström, Prosjektleder og rådgiver for universell utforming Oslobygg KF

Undervisningsbygg Oslo KF, (nå Oslobygg KF) har nylig installert lydutjevningsanlegg i alle undervisningsrom ved seks skoler i Oslo. Prosjektleder forteller om prosjektets ulike faser og veivalg som ble gjort underveis.

 

Erfaringene med lydanlegg ved Elverum videregående skole
v/ Kari Synøve Bakken, assisterende rektor, Elverum videregående skole

Elverum videregående skole fikk lydutjevningsanlegg i alle undervisningsrom i 2019. Prosjektleder og assisterende rektor forteller om hvordan prosjektet kom i stand og erfaringen siden den gang, fra de ansattes ståsted.

 

Bruk av lydanlegg i klasserommet - Master i tilpasset opplæring 2020
v/ June Stensbøl, Rådgiver hørsel og kognisjon, NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet

Erfaringene fra Elverum videregående skole var det empiriske grunnlaget da June Stensbøl skrev masteroppgave om bruk av lydanlegg i skolen. Hun forteller om resultatene fra undersøkelsene blant elevene.

 

Universell utforming i skolen – veileder for innstallering av lydutjevningsanlegg
 v/Sigrid Skavlid, prosjektleder Universell Utforming AS

Universell Utforming AS har fulgt prosjektet «Forbedret lydmiljø i Osloskolen» og på den bakgrunn laget en veileder for andre kommuner som ønsker å gjøre det samme.

 

Påmeldingsfristen er utløpt, men du kan følge webinaret via denne lenken:

Sending: Universell utforming i skolen - Lyd og lydutjevningsanlegg, 3. desember kl. 12-15