Advokat Geir Lippestad er ny eier av Universell Utforming AS

Universell Utforming AS ble etablert i 2009 av Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) og Norges Handikapforbund. Geir Lippestad var da generalsekretær i HLF, og han var bedriftens første styreleder. Nå overtar han eierskapet til selskapet.

Organisasjonene sier i en uttalelse på Norges Handikapforbunds nettsider at de er stolte over å ha etablert Universell Utforming AS, og det selskapet har bidratt med for å skape et samfunn hvor alle kan delta. 


– For ti år siden hadde vi som organisasjoner en visjon og et mål at samfunnet skulle bli universelt utformet. Da var det riktig å etablere et selskap som skulle ha det som eneste oppgave, sier forbundsleder i Norges Handikapforbund Tove Linnea Brandvik.

Brandvik forteller at de tre organisasjonene føler seg trygge på at visjonen til selskapet videreføres. De har stor tro på at Lippestad vil styrke selskapet og bidra til et enda bedre utformet samfunn.

– Det er med stor ansvarsfølelse jeg viderefører arbeidet med å gjøre Norge mer tilgjengelig for oss alle sammen. Universell utforming AS, har banet veien for at stat, kommuner, gårdeier og næringsdrivende forstår at god tilgjengelig er viktig for deltakelse i samfunnet, for profesjonell verdiutvikling av eiendomsporteføljen og ikke minst viktig for å få mange, mange flere kunder. Vi gleder oss alle over god tilgjengelighet. Det er sosial bærekraftig eiendomsutvikling på sitt beste, sier Lippestad i en uttalelse på advokatkontorets nettsider.

0

Kommentarer

21/04/2020 av Lars Ole Bolneset

Hva er grunnen til at organisasjonene ikke lenger sitter i førersetet, men at en privatperson har overtatt?

28/04/2020 av Universell Utforming AS

Svar fra Universell Utforming AS: Etter flere år med underskudd ønsket organisasjonene å selge virksomheten. De er veldig glade for at selskapets første styreleder Geir Lippestad var villig til å bruke mye tid og ressurser for å sikre videre drift.

Skriv en kommentar

hCaptcha