Bygg og uteområder

Universell utforming skal bidra til gode bygg og uteområder for flest mulig. Et bygg er universelt utformet når hovedløsningen er utformet slik at det kan brukes på en likeverdig måte.

 

Universell utforming gjelder for byggverk for publikum og arbeidsbygninger, og omfatter blant annet planløsninger, overflater, lys- og lydforhold, innemiljø og tilhørende uteområder. Tilgjengelighet brukes om krav til enkelte boliger og er ikke så omfattende som kravene til universell utforming i bygg som skal kunne brukes av alle.

 

Vi har 10 års erfaring med rådgivning om universell utforming og tilgjengelighet i bygg og uteområder. Selv om forskriften er detaljert med tanke på de kravene som skal oppfylles, så er det rom for tolkning og ikke minst behov for å forstå hvordan ulik utforming fungerer for personer med ulike behov. Vi bidrar i alle faser av byggeprosjektene og gjennomfører tilstandsvurderinger, målinger og registrerer utfordringer i eksisterende bygningsmasse.

Innen fagområdet bygg og uteområder leverer vi rådgivning, tilstandsvurdering, kvalitetssikring, kartlegging, registreringer, målinger, uavhengig kontroll (tredjepartskontroll), utarbeidelse av veiledere, kurs og kompetanseutvikling.

Faglig ansvarlig: Pål Lyngstad

Hvorfor er universell utforming viktig for at alle skal kunne delta i samfunnet?

Se denne filmen laget av Sanden Media i samarbeid med oss i Universell Utforming AS og få et personlig innblikk.