Digital tilgjengelighet og brukergrensesnitt

Samfunnet blir stadig mer digitalisert. Flere og flere tjenester utføres via internett av den enkelte, enten det er å søke barnehageplass, sjekke værmelding, ha jobbmøter, eller overføre penger.  Dette stiller krav til utformingen av slike løsninger slik at flest mulig er i stand til å bruke dem og delta aktivt og selvstendig i samfunnet.

 

I Norge er det fastsatt detaljerte regler om hvordan nettsider, apper, digitale læringsplattformer og automater skal være utformet for å være universelt utformet. Dette er nedfelt i forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Forskriften bygger på de internasjonale retningslinjene for tilgjengelig webinnhold (WCAG). Alle som tilbyr digitale tjenester rettet mot publikum skal være universelt utformet i henhold til disse kravene.

Hvordan skal man egentlig forstå og jobbe med de konkrete kravene? Tilsynet for universell utforming av IKT har laget mye veiledningsmateriell om hvordan jobbe med universell utforming på IKT-området. Vår erfaring er likevel at mange synes kravene er vanskelige å forstå. Vi kan hjelpe deg! 

 

EUs direktiv om webtilgjengelighet om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) er vedtatt innført som del av norsk rett. Oppdatert regelverk trådte i kraft 1. januar 2022. 

Vi har satt oss grundig inn i det nye regelverket som gjelder offentlige virksomheter som kommer blant annet standarden EN 301 549 Accessibility requirements for ICT products and services (PDF-fil 1,9 MB) og WCAG 2.1 som direktivets regler hentes fra.  Private virksomheter skal fortsatt overholde kravene i forskrift om universell utforming av IKT-løsninger knyttet til WCAG 2.0. 

I mange tilfeller hvor en virksomhet bruker sosiale medier i sin kommunikasjon med befolkningen eller kunder, vil dette være underlagt lovkrav om universell utforming.  Hvis du først har laget et veldig bra innhold, vil du vel at så mange som mulig skal kunne få det med seg? Vi arrangerer kurs i hvordan gjøre det du poster mer tilgjengelig for flere. 

 

Mens digitale løsninger er detaljert forskriftregulert, så blir mange litt usikre på hva som gjelder trykksaker. Hvor store bør bokstavene være, hvilken skrift er enkles å lese og hva hvis vi lager en PDF-fil av trykksaken og legger den på nett. Hvem er da ansvarlig for at den er i tråd med regelverket? 

 

 

Innen fagområdet digital tilgjengelighet tilbyr vi:

  • rådgiving
  • utredninger
  • prosjektledelse
  • kontroll og korrigering av digitale filer som PDF eller Word-filer
  • rådgiving ved anskaffelse av selvbetjengsautomater
  • sjekk av om nettsted eller app er i tråd med kravene
  • kurs

 

Faglig ansvarlig: Sigrid Skavlid.

Hvorfor er universell utforming viktig for at alle skal kunne delta i samfunnet?

Se denne filmen laget av Sanden Media i samarbeid med oss i Universell Utforming AS og få et personlig innblikk.