Lovverk og standarder

Krav til universell utforming finnes i internasjonale konvensjoner, nasjonale lover, forskrifter og standarder.

 

er bare noen av disse, men også av de mest sentrale i vårt arbeid. 

 

Universell Utforming AS har oversikt over gjeldende lover, forskrifter og standarder som gjelder bygg og uteområder, kommunalt planarbeid, reisekjeden knyttet til persontransport, digital tilgjengelighet og brukergrensesnitt.

 

Hvorfor er universell utforming viktig for at alle skal kunne delta i samfunnet?

Se denne filmen laget av Sanden Media i samarbeid med oss i Universell Utforming AS og få et personlig innblikk.