Uavhengig kontroll (tredjepartskontroll)

Vi gjennomfører uavhengig kontroll av universell utforming av bygg og uteområder i byggeprosjekter etter plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften.

Ta kontakt

Hvorfor er universell utforming viktig for at alle skal kunne delta i samfunnet?

Se denne filmen laget av Sanden Media i samarbeid med oss i Universell Utforming AS og få et personlig innblikk.