Vi tilbyr

Universell Utforming AS tilbyr tjenester som kvalitetssikring, rådgivning, kurs, seminarer og foredrag.


Kontakt faglig ansvarlig for respektive fagområder for mer informasjon.

Ta kontakt

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivning innen universell utforming av bygg og uteområder, kommunalt planarbeid, reisekjeden knyttet til persontransport, digital tilgjengelighet og brukergrensesnitt...

Tilstandsvurdering

Vi gjennomfører kartlegging og tilstandsvurdering av bygg, uteområder, automater og nettsider for å etablere status på universell utforming. Vi anbefaler også tiltak for å oppnå universell utforming i forb...

Kvalitetssikring

Vi kvalitetssikrer prosjektering og utførelse av arbeids- og publikumsbygg, tilgjengelige boenheter og uteområder i henhold til gjeldende regelverk. Vi gjennomfører manuell kvalitetssikring og vurdere...

Kurs, seminarer og foredrag

Vi holder kurs, foredrag og arrangerer seminarer innen fagområdet universell utforming. Vi tilpasser våre kurs til ønsket tema og målgruppe, og gjør vårt beste for å skape engasjement og spre kunnskap om faget...

Uavhengig kontroll

Vi gjennomfører uavhengig kontroll av universell utforming av bygg og uteområder som kreves i byggeprosjekter etter plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften...

Publikasjoner

Vi utarbeider inspirasjonshefter og veiledere på analoge og digitale flater for ulike temaer innen universell utforming...