Gå til indhold

Aktuelt

 • Helleristninger av reinsdyr utenfor Alta
  11/06/2024 - Heidrun Lommertz 0 Kommentarer
  Universell utforming av fredete og vernete kulturminner

  Mange fredete og vernete kulturminner i Norge er ikke universelt utformet og mange besøkende får ikke mulighet til å oppleve kulturminnene på en likeverdig måte. Dette kan oppfattes som diskriminerende og utestenger mange av samfunnet og fellesskapet.

  Les mer
 • Vigelandsmuseet i rød teglstein og bueganger
  03/05/2024 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Universell Utforming AS og Oslobygg KF samarbeider om kartlegging av universell utforming i bygg og uteområder

  Oslobygg KF gjennomfører for tiden et svært omfattende arbeid for å få oversikt over tilstanden på sine eiendommer når det gjelder universell utforming, og siden 2022 har Universell Utforming AS (UUAS)  kartlagt mer enn 500 bygg med tilhørende uteområder for Oslobygg. 

  Les mer
 • Park med lekeapparat og tydelig gangsone
  11/04/2024 - Karen-Anne Noer 0 Kommentarer
  Kommunal og fylkeskommunal planlegging er et virkemiddel for å øke graden av universell utforming

  Bevisste grep i plan kan øke graden av universell utforming. Dette forutsetter god basiskunnskap om universell utforming, god plankompetanse og vilje til å bruke plansystemet bevisst i arbeidet for å skape et inkluderende samfunn. I 2024 skal Universell Utforming AS utarbeide en publikasjon om universell utforming i planlegging.

  Les mer
 • Bøker på benkeplate i et bibliotek
  19/03/2024 - Karen-Anne Noer 0 Kommentarer
  Et bibliotek som ikke er universelt utformet øker forskjellene i samfunnet

  Mange bibliotek har i dag et imponerende tilbud av tjenester og aktiviteter og har blitt en viktig møteplass i lokalsamfunnet. Men er biblioteket universelt utformet? Et bibliotek som ikke er universelt utformet vil øke forskjellene i samfunnet ved at noen utestenges fra aktivitetene som tilbys.

  Les mer
 • Toppmeny Facebook med ikoner for venneforespørsler og meldinger
  12/12/2023 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Guide til universell utforming av sosiale medier

  «Alle» er på sosiale medier, men ikke alt er tilgjengelig for alle. Videoer uten teksting, dårlige kontraster og fargevalg, og tekst som egentlig er et bilde av tekst, er eksempler på innhold som gjør det vanskelig for enkelte grupper å få med seg innholdet i det som postes. Vi har laget en guide til hvordan du kan bedre tilrettelegge for alle i de mest brukte sosiale mediene.

  Les mer
 • Oslo Rådhus
  20/09/2023 - Universell Utforming AS 2 Kommentarer
  Rammeavtale med Oslo kommune

  Universell Utforming AS har signert en fireårig rammeavtale med Oslobygg KF om rådgivningstjenester knyttet til universell utforming. Oslobygg KF som er Oslo kommunes eiendomsforetak, er en av landets største byggherrer og eiendomsforvaltere. Avtalen har en estimert verdi på 5-10 millioner kroner.

  Les mer
 • Alle ansatte i selskapet i gule refleksjakker og glade ansikter
  20/04/2023 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Vi trenger flere flinke folk!

  Innen universell utforming av bygg og uteområder trenger vi to nye medarbeidere (seniorrådgivere). Søknadsfristen er 1. mai 2023.

   

  Les mer
 • Oversiktsbilde Oslo
  20/04/2023 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Vi kartlegger helsebygg, omsorgsbygg og idrettsanlegg og flere andre bygg for Oslo kommune!

  Nytt stort oppdrag i Oslo kommune! 

  Les mer
 • Stort skilt viser området til Hyggen skole. Skolebygget i bakgrunnen.
  24/01/2023 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Oppdatert veileder om skilting i bygg

  Skilting er et av flere virkemidler for å gjøre det enklere å orientere seg og finne fram. Veilederen er ment som en hjelp til alle som skal bestille, prosjektere, levere eller montere skilt. Universell utforming handler om design for alle. God og gjennomtenkt skilting med informasjon som alle forstår og tolker likt, vil bidra til likestilling og inkludering.

  Les mer
 • 23/01/2023 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Nye publikasjoner om talegjenkjenningsteknologi

  Å kunne skrive med stemmen eller få digitale møter tekstet i sanntid, kan hjelpe mange med ulike funksjonsnedsettelser. Hva er status for tale-til-tekst-teknologi for norske språk? Med støtte fra Bufdirs tilskuddsordning har vi laget både en kunnskapsinnsamling om temaet og en steg-for-steg-guide til en del produkter med taletranskribering.

  Les mer
 • Labyrint. Foto Arek Socha - Pixabay
  11/07/2022 - Sigrid Skavlid 0 Kommentarer
  Innviklet, utdatert og udemokratisk regelverk for universell utforming av automater

  Universell utforming av automater skal i henhold til forskrift om universell utforming av IKT-løsninger følge 10 ulike standarder. Alle er på engelsk og koster nærmere 13 000 kroner å skaffe seg.  

  Les mer
 • Skilt med god kontrast som viser hva som befinner seg i de ulike etasjene
  20/05/2022 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Nytt prosjekt: praktisk test av vår skiltveileder

  Bufdir har bevilget midler til praktisk testing med skiltveilederen vi laget i fjor. Da fikk vi prosjektmidler fra Bufdir til å lage en veileder for innendørs og utendørs skilting med eksempler og sjekklister. Vi ønsker nå å forbedre veilederen ved å teste den i praktisk bruk.  Bufdir har bevilget midler til å gjennomføre dette.

  Les mer
 • En person sjekker en app på mobilen
  13/05/2022 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Nytt prosjekt! UU-hjelp for sosiale medier

  Universell Utforming AS har mottatt tilskuddsmidler fra Bufdir og skal nå gå i gang med å hjelpe kommunikatører og SoMe-medarbeidere å utnytte mulighetene som ligger i de ulike sosiale mediene slik at enda flere kan få med seg innholdet.

  Les mer
 • Amfi som har opphevet sittekant øverst
  05/05/2022 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Totalentrepriser, universell utforming og risikoovergang

  Når det er avtalt risikoovergang i en totalentreprise og totalentreprenør overtar et forprosjekt utarbeidet av byggherre, må totalentreprenør avdekke feil i prosjekteringsgrunnlaget innen en frist. Det er mye å sette seg inn i, og tiden er knapp. Etterpå er totalentreprenøren ansvarlig for prosjekteringen i forprosjektet. Hvordan kan totalentreprenøren redusere egen risiko?

  Les mer
 • Barn leker i klatrestativ
  04/04/2022 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Forenklet kartlegging av universell utforming i barnehager og skoler

  For mange byggeiere kan en forenklet kartlegging av universell utforming være mer hensiktsmessig enn en detaljert kartlegging. Universell Utforming AS har lang erfaring med å vurdere status når det gjelder universell utforming og påpeke utbedringstiltak som er nødvendige for å oppnå likestilt deltakelse. En forenklet kartlegging kan gi en indikasjon på kostnader knyttet til utbedringstiltak.

  Les mer
 • Omslag publikasjon
  01/03/2022 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Veileder om universell utforming av idrettshaller

  I en ny veileder har vi tatt for oss universell utforming av flerbrukshaller og andre idrettsbygg som idrettshaller, aktivitetssaler og gymsaler. Veilederen er rikt illustrert med bilder for å forklare hvordan likestilt deltakelse ivaretas i det konkrete eksempelet.

  Les mer
 • Forside publikasjon
  24/01/2022 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Ny veileder om skilting i bygg

  Skilting er et av flere virkemidler for å gjøre det enklere å orientere seg og finne fram. Veilederen er ment som en hjelp til alle som skal bestille, prosjektere, levere eller montere skilt. Universell utforming handler om design for alle. God og gjennomtenkt skilting med informasjon som alle forstår og tolker likt, vil bidra til likestilling og inkludering.

  Les mer
 • Smilende elever ved pultene sine
  13/12/2021 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Ny veileder: Universell utforming i skolen – veileder for innstallering av lydutjevningsanlegg

  Skolen er en viktig arena for alle elever. Her legges mye av grunnlaget for videre vennskap, livsløp og karriere. Det er viktig at alle elever kan ta del i både undervisning og samarbeid med andre elever. Lydmiljøet er en viktig del av dette. Vi har laget en veileder for innstallering av lydutjevningsanlegg.

  Les mer
 • Ung kvinne måler høyde på dørterskel
  20/10/2021 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Kartlegging av universell utforming – brukererfaringer med ulike kartleggingsverktøy

  Finnes det i dag kartleggingsverktøy som gir klare svar på hva som bør utbedres i eksisterende bygg og uteområder? Brukere av kartleggingsverktøy svarer «nei». Uavhengig av hvilket verktøy som velges, må den som skal kartlegge ha riktig kompetanse for å kunne måle riktig og for å vurdere og prioritere behov for utbedring. De som har erfaring med kartlegging av universell utforming, forteller om fordeler og ulemper med ulike kartleggingsverktøy.

  Les mer
 • Siluetter av en rekke mennesker
  06/10/2021 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Verktøykasse for inkluderende arbeidsliv

  Den inkluderende arbeidsplassen innebærer en stor samfunnsmessig gevinst. Ikke minst fordi det bidrar til at flere kan komme inn i arbeidslivet, til å dra nytte av alles unike ferdigheter, og til at flere forblir i arbeid lengre – et bærekraftig arbeidsliv. Nordens velferdssenter har laget en verktøykasse for inkluderende arbeidsliv, godt hjulpet av Universell Utforming AS.  

  Les mer