Siluetter av en rekke mennesker

Verktøykasse for inkluderende arbeidsliv

Den inkluderende arbeidsplassen innebærer en stor samfunnsmessig gevinst. Ikke minst fordi det bidrar til at flere kan komme inn i arbeidslivet, til å dra nytte av alles unike ferdigheter, og til at flere forblir i arbeid lengre – et bærekraftig arbeidsliv. Nordens velferdssenter har laget en verktøykasse for inkluderende arbeidsliv, godt hjulpet av Universell Utforming AS.  

Høy sysselsetting er en hjørnestein i den nordiske velferdsmodellen. Det er også en viktig faktor for landenes konkurransekraft. Alle skal ha mulighet til å få et arbeid og et godt arbeidsliv. Personer med nedsatt funksjonsevne har lavere sysselsettingsgrad hvis man sammenligner med resten av befolkningen og møter også større utfordringer i arbeidslivet.

IfølgeNordisk ministerråds Visjon 2030 skal Norden bli verdens mest integrerte, grønne, konkurransedyktige og sosialt bærekraftige region før 2030. Visjonen speiler bærekraftsmålene i FNs Agenda 2030, der en av de grunnleggende prinsippene er at ingen skal holdes utenfor. Full og produktiv sysselsetting med anstendige arbeidsvilkår for alle kvinner og menn, inklusive personer med nedsatt funksjonsevne, er et av delmålene (8.5). Retten til arbeid er et menneskerettsspørsmål som er fastslått i artikkel 27 i FNs konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (PDF-fil).

 

Bedre kravspesifikasjoner og mer opplæring

I publikasjonen som når er klar «Den inkluderende arbeidsplassen- en verktøykasse» går forfatterne gjennom mange sider ved arbeidslivet og hva arbeidsgivere må tenke på for å inkludere flere personer med funksjonsnedsettelser. Digitalisering er et av verktøyene som kan benyttes for å fjerne barrierer mot inkluderende arbeidsliv og deltakelse i arbeidsmarkedet for alle. Dette forutsetter imidlertid at teknologien som settes inn, er universelt utformet og anvendbar for alle arbeidstakere, og at det gis god opplæring i bruken av digitale arbeid. Samtidig må kompetansen heves blant bestillere. Bedre kravspesifikasjoner og mer opplæring er av hovedverktøyene som lanseres i publikasjonen.

 

Oversikt over regelverk og standarder

Publikasjonen «Verktøykasse for inkluderende arbeidsliv» gir også en grunnleggende innføring i hva universell utforming er, standarder, lover og internasjonale konvensjoner og EU-direktiver relevante for de temaene som tas opp.

Det meste av innholdet i publikasjonen er ført i pennen av Rudolph Brynn, faglig leder Universell Utforming AS. Gunnar Michelsen, seniorrådgiver NAV Hjelpemiddelsentral Nordland, har bidratt med et kapittel om introduksjon av hjelpemiddelteknologi i arbeidslivet.

0

Skriv en kommentar

hCaptcha