Kurs, seminarer og foredrag

Vi holder kurs og foredrag rundt omkring i landet. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker at vi skal holde kurs eller et foredrag på din arbeidsplass. Eksempler på kurs vises under, men vi kan tilpasse innhold etter ønsket nivå og tema. 

 

 

Byggteknisk forskrift - Krav til universell utforming i TEK17

På dette kurset gjennomgår vi kravene i byggteknisk forskrift, TEK17 og illustrerer dette med eksempler. Deltakerne vil få en innføring i både hvilke krav som gjelder, hvordan de kan tolkes og hvordan det kan dokumenteres at kravene er tilfredsstilt. Vi viser også hvor vi ofte opplever at det forekommer avvik.
Ønsker du kurs eller foredrag om krav til universell utforming i TEK17 – ta kontakt med fagansvarlig

 

Kartlegging av universell utforming i bygg og uteområder

I eksisterende bygg og uteområder er det ofte mange avvik fra dagens lovkrav, og det er nødvendig å prioritere hvilke avvik som bør utbedres. For å kunne vurdere hvor man bør «legge lista», er det nødvendig med god kjennskap til lovverk, god fagkompetanse om universell utforming og erfaring med kartleggingsarbeid. Valg av kartleggingsverktøy må tilpasses ønsket kartleggingsnivå. På dette kurset gir vi innspill om kartleggingsmetode og hvilke typer avvik som bør prioriteres utbedret. Kurset kan tilpasses oppdragsgivers behov.

Ønsker du kurs eller foredrag om kartlegging i eksisterende bygg og uteområder – ta kontakt med fagansvarlig.Fargebruk og krav til kontraster i bygg og uteområder

Vi viser deg hvordan du kan oppnå kravet til kontrast ved bruk av farger og gir eksempler på gode fargesammensetninger. Kurset er praktisk lagt opp. Du får en innføring i hvilke krav som gjelder og får lære hvordan du kan velge farger som tilfredsstiller krav til kontrast. Du lærer også å beregne kontraster i eksisterende miljøer. Kurset holdes i samarbeid med KOI Fargestudio og NCS – Norwegian Colour Senter AS.

Ønsker du kurs eller foredrag om fargebruk – ta kontakt med fagansvarlig

 

Orientering og veifinning – ledelinjer og arkitektoniske virkemidler
På dette kurset går vi gjennom krav knyttet til orientering og veifinning og hvordan du kan legge til rette for at det skal være enkelt å orientere seg og finne fram i bygg og uteområder. Vi berører både de overordnede virkemidlene som må være i varetatt i en tidlig fase og ulike detaljerte elementer som bør benyttes. Vi viser konkrete eksempler i kurset for å tydeliggjøre innholdet. Kurset kan også legges opp med en befaring i et bygg og/eller uteområde med evaluering og vurdering av hva som er bra og hva som kunne vært løst på en bedre måte.
Ønsker du kurs eller foredrag om orientering og veifinning – ta kontakt med fagansvarlig

Planlegging etter plan- og bygningsloven - Universell utforming i plan og byggesak
I formålsparagrafen i plan- og bygningsloven heter det at «Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak». Hva innebærer dette i praksis? Hvordan kan universell utforming ivaretas i kommuneplan- og reguleringsplanarbeid? Dette er tema som tas opp på kurset. Du får også en oversikt over relevante krav i byggteknisk forskrift, og du får se eksempler på gode løsninger.
Ønsker du kurs eller foredrag om universell utforming i plan og byggesak – ta kontakt med fagansvarlig

 

Skilt og taktil merking - Krav og utforming
På kurset gjennomgår vi krav knyttet til orientering og veifinning og hvordan skilt og taktil merking må utformes for å tilfredsstille kravene. Deltakerne vil få en innføring i både hvilke krav som gjelder, hvordan de kan tolkes og hvordan det kan dokumenteres at kravene er tilfredsstilt.
Ønsker du kurs eller foredrag om krav og utforming av skilt – ta kontakt med fagansvarlig


Uteområder - Krav til universell utforming av uteområder
Det kan være utfordrende å ha oversikt over hvilke krav som gjelder i ulike type uteområder. Hvilke uteområder skal ha universell utforming? Hvor stiller byggteknisk forskrift krav til utforming og hvor gjelder Statens vegvesen sine vegnormaler? Kan kommuner stille krav til uteområder? Vi har utarbeidet veilederen «Universell utforming av uteområder» som tar opp nettopp dette og som er et godt utgangspunkt for et kurs. Veilederen gir også noen anbefalinger ved opparbeidelse av ulike typer uteområder.
Ønsker du kurs eller foredrag om krav til universell utforming av uteområder – ta kontakt med fagansvarlig

 

 

KURS 2024: 

Vi har forløpig ikke satt opp noen åpne kurs

Ta kontakt hvis du ønsker kurs innen et eller flere av våre tema.