Profilbilde av Karen-Anne

Karen-Anne Noer

Seniorrådgiver / Faglig ansvarlig universell utforming i kommunalt planarbeid

   +47 926 05 437

  karen.anne@universellutforming.no

Arbeidserfaring

Karen-Anne har over 15 års erfaring fra Kongsvinger kommune hvor hun arbeidet med arealplanlegging, byutviklingsprosjekter og universell utforming. Hun var kommunens kontaktperson innen universell utforming, ledet kommunens ressursgruppe knyttet til universell utforming og hun var koordinator for Funksjonshemmedes råd. Før dette var hun blant annet ansatt i arkitektfirmaet Snøhetta. Karen-Anne startet i Universell Utforming AS i mai 2016.

 

 

Utdanning

Karen-Anne er landskapsarkitekt (MNLA) og ble utdannet ved Norges landbrukshøgskole (NMBU) i 1993. Hun tok videreutdanning om universell utforming i 2009, Byrom og uteområder 10 studiepoeng (NMBU/NTNU).

 

 

Prosjekter og oppdrag i Universell Utforming AS

Veiledere:

 • Universell utforming av uteområder – krav og anbefalinger (2019)
 • Inkluderende uterom som stimulerer til aktivitet (2017)

Utredninger:

 • Undersøkelse om hvordan det fysiske læringsmiljøet påvirker elever med kognitive og sensoriske vansker. Sammenfatning av intervjuer med ti skoleansatte (2020)
 • Universell utforming av skoler for elever med kognitive og sensoriske vansker (2018)
 • Universell utforming i det fysiske miljøet for personer med demens og kognitiv svikt (2016)

 

Karen-Anne holder kurs om blant annet:

 • byggteknisk forskrift og krav til universell utforming
 • universell utforming i planlegging etter plan- og bygningsloven (plan- og byggesak)
 • universell utforming av skoler, andre publikumsbygg og tilgjengelige boenheter
 • universell utforming i uteområder
 • bebyggelse i bratt terreng
 • kartlegging av universell utforming i bygg og uteområder

 

Av oppdrag for ulike kunder har hun blant annet arbeidet med:

 • kvalitetssikring av prosjektering (bygg og uteområder)
 • uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse (bygg og uteområder)
 • kartlegging av universell utforming i bygg og uteområder
 • universell utforming og krav til ladestasjoner for elbil
 • utarbeidelse av sjekklister knyttet til universell utforming
 • generell rådgivning (arkitekter, landskapsarkitekter, entreprenører, kommune- og fylkeskommunalt ansatte)