Rådgivning

Vi tilbyr rådgivning om universell utforming i bygg, uteområder, transport, samferdselsanlegg, kommunalt planarbeid, digital tilgjengelighet og brukergrensesnitt. For alle felt kan vi bistå med å tolke lovverket. Grunnlaget for gode, universelt utformede løsninger legges allerede i skisseprosjektet både når det gjelder byggeprosjekter og digitale løsninger.

 

 

I byggeprosjekter vil det være nyttig med rådgivning om universell utforming i alle prosjektets faser. Vi kan delta både på skissestadiet og i senere faser. Vi kan kvalitetssikre planløsninger, gjennomføre tredjemanns- og uavhengige kontroller og vi kan hjelpe til med å dokumentere hvordan kravene i lovverket kan tilfredsstilles.

 

I eksisterende bygg og uteområder kan vi kartlegge og vurdere status og prioritere utbedringstiltak. Vi også har erfaring med å vurdere hvordan universell utforming kan ivaretas i eldre, vernede bygg.

 

Vi gir råd til cruiseselskap og kollektivtransportselskap om gode løsninger som ivaretar regelverket og kan delta i prosjekteringsfasen og med å vurdere sluttresultatet.

 

I digitale løsninger kan vi tilby rådgiving om hvordan dere kan komme i gang med å innarbeide universell utforming i det daglige arbeidet, hvordan tilrettelegge publikasjoner både for nett og trykk, kontroll med selvbetjeningsautomater og nettsider eller hjelp til å lage tilgjengelighetsrapport for nettside eller app for å nevne noe.

 

De gode løsningene står alltid i sentrum. Vi kan bidra til å finne fram til gode løsninger innenfor gjeldende regelverk, men hvis oppdragsgiver ønsker kan vi også gi råd som gir bedre løsninger for brukerne enn regelverket krever.

Ta kontakt

Hvorfor er universell utforming viktig for at alle skal kunne delta i samfunnet?

Se denne filmen laget av Sanden Media i samarbeid med oss i Universell Utforming AS og få et personlig innblikk.