Om Universell Utforming AS

Universell Utforming AS er et konsulentselskap som utelukkende arbeider med universell utforming og som tilbyr en rekke tjenester knyttet til dette fagfeltet. Våre arbeidsområder er universell utforming i bygg, uteområder, transport, samferdselsanlegg, kommunalt planarbeid, digitale løsninger som automater, nettsider, apper og digitale dokumenter.

 

Krav om universell utforming er nedfelt i mange norske lover og forskrifter. Vi hjelper kunder med å etterleve reglene i praksis da de ikke alltid er like enkle å forstå. Vi arbeider spesielt med etterlevelse av byggteknisk forskrift og forskrift om universell utforming av IKT-løsninger.

 

Universell Utforming AS har erfaringer fra alle typer bygg og uteområder. Av bygg kan vi nevne

 • alle typer undervisningsbygg fra barneskoler til universitet
 • barnehager
 • kultur- og idrettsbygg
 • helse- og omsorgsbygg
 • kontorbygg
 • stasjons- og terminalbygg
 • hotell
 • kjøpesentre
 • boliger og leilighetsbygg

 

Av uteområder kan vi nevne

 • uteområder ved arbeidsbygg, publikumsbygg og leilighetsbygg
 • parker og torg
 • idrettsanlegg
 • samferdselsanlegg som buss- og togstasjoner, T-banestasjoner og holdeplasser
 • sentrumsområder
 • turområder

 

Vi gir også råd om universell utforming av ferjer og cruisebåter.

 

Når det gjelder digitale løsninger, bistår vi både med vurdering om hvorvidt nettsider, apper eller automater er i tråd med regelverket. Vi kan også hjelpe til ved utarbeidelse av kravspesifikasjoner. Vi jobber sammen med firmaet MediaLT som er spesialister på universell utforming av nettsider og mobilapplikasjoner.

 

Se noen av våre prosjekter og oppdrag.

 

Universell Utforming AS ble opprettet av Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Handikapforbund i 2009.

 

I 2020 overtok advokat Geir Lippestad eierskapet. Han var generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund ved selskapets oppstart i 2009 og var selskapets styreleder de første seks årene.

 

Vi har et bredt spekter av kunder fra offentlige virksomheter til private aktører i mange ulike bransjer. Organisasjoner, borettslag og sameier er også blant våre kunder.

En av våre styrker er vår tverrfaglige stab som til sammen dekker mange fagområder; universell utforming, byggfag, landskapsarkitektur, ergoterapi, miljøpsykologi, samfunnsvitenskap, kommunikasjon og økonomi.

 

Vi er oppdatert på gjeldende lovverk, vi er faglig engasjerte og vi har lang erfaring fra fagfeltet universell utforming.

 

Ta kontakt

Hvorfor er universell utforming viktig for at alle skal kunne delta i samfunnet?

Se denne filmen laget av Sanden Media i samarbeid med oss i Universell Utforming AS og få et personlig innblikk.