Profilbilde av Pål

Foto: Trond Isaksen

Pål Lyngstad

Faglig leder

 +47 411 17 567 

 paal@universellutforming.no

 

Arbeidserfaring 

Pål har over 25 års erfaring fra både privat og offentlig sektor som rådgiver, saksbehandler og prosjektleder. I 7 år arbeidet han i Direktoratet for byggkvalitet, med fagansvar for planløsning og uteområder, hvor han blant annet bidro til utvikling av byggtekniske krav til universell utforming i TEK17. Han holdt også en rekke foredrag og kurs om universell utforming i plan- og bygningsloven, samt styrte utviklingsprosjekter i regi av direktoratet knyttet til fagområdet. Han har også vært byggesakssjef i Tromsø kommune.

 

Utdanning

Pål er sivilingeniør innen integrert bygningsteknologi og ble utdannet ved Høgskolen i Narvik 1998, med diverse etter- og videreutdanning.

 

Prosjekter og oppdrag i Universell Utforming AS

Pål arbeider med rådgiving, kvalitetssikring og kartlegging av universell utforming i bygg og uteområder. Oppdrag for kunder han har arbeidet med har blant annet omfattet:

  • Kvalitetssikring og tredjepartskontroll av prosjektering av skoler
  • Bistand i prosjekteringen av kontorlokaler
  • Bistand i prosjekteringen av kulturbygg
  • Kartlegging av universell utforming av uteområder
  • Rådgiving om og kontroll av utførelse
     

Pål holder kurs om blant annet:

  • Byggteknisk forskrift og krav til universell utforming
  • Universell utforming for elektrofag