Profilbilde av Pål

Foto: Trond Isaksen

Pål Lyngstad

Seniorrådgiver

 +47 411 17 567 

 paal@universellutforming.no

 

Arbeidserfaring 

Pål har over 25 års erfaring fra både privat og offentlig sektor som rådgiver, saksbehandler og prosjektleder. I 7 år arbeidet han i Direktoratet for byggkvalitet, med fagansvar for planløsning og uteområder, hvor han blant annet bidro til utvikling av byggtekniske krav til universell utforming i TEK17. Han holdt også en rekke foredrag og kurs om universell utforming i plan- og bygningsloven, samt styrte utviklingsprosjekter i regi av direktoratet knyttet til fagområdet. Han har også vært byggesakssjef i Tromsø kommune.

 

Utdanning

Pål er sivilingeniør innen integrert bygningsteknologi og ble utdannet ved Høgskolen i Narvik 1998, med diverse etter- og videreutdanning.

 

Prosjekter og oppdrag i Universell Utforming AS

Pål startet i selskapet i august 2023 og skal arbeide med kartlegging av universell utforming i bygg og uteområder.