Vigelandsmuseet i rød teglstein og bueganger

Universell Utforming AS og Oslobygg KF samarbeider om kartlegging av universell utforming i bygg og uteområder

Oslobygg KF gjennomfører for tiden et svært omfattende arbeid for å få oversikt over tilstanden på sine eiendommer når det gjelder universell utforming, og siden 2022 har Universell Utforming AS (UUAS)  kartlagt mer enn 500 bygg med tilhørende uteområder for Oslobygg. 

Kartleggingen i skal danne grunnlag for videre planlegging, prioritering og rådgivning knyttet til universell utforming. Kartleggingsmetoden som benyttes er utviklet av Oslobygg KF og er spesielt tilpasset deres organisasjon og deres behov. UUAS har vært en samtalepartner i prosessen med å videreutvikle kartleggingsmetoden, men det er Oslobygg KF som har ledet prosessen og fastsatt kriteriene som skal legges til grunn. For oss har det vært spennende å arbeide med en kunde som har så mye kunnskap om universell utforming.

 

Når UUAS kartlegger universell utforming for andre oppdragsgivere enn Oslobygg KF, kartlegger vi på en måte som gir nytteverdi for våre oppdragsgivere. Det vi velger å kartlegge er stort sett sammenfallende med det som Oslobygg har valgt å kartlegge, men vi benytter ikke den samme metoden som Oslobygg KF har utviklet.

 

Oslobygg KF har en omfattende eiendomsportefølje, god fagkompetanse om universell utforming og de prioriterer selv hva som bør utbedres og i hvilken rekkefølge. Andre oppdragsgivere har ofte andre forutsetninger som må vektlegges når kartleggingsmetode og detaljeringsnivå skal velges. Vi har blitt inspirert til å videreutvikle vår presentasjon av kartleggingsresultatene slik at de blir lettere å forstå. I noen tilfeller knytter vi kartleggingsresultatene til fargekoder som refererer til status med hensyn til universell utforming. Det er imidlertid viktig å understreke at det ikke finnes en nasjonal standardmetode verken for kartlegging av universell utforming eller for å knytte fargekoder til status for universell utforming. Det er derfor ikke mulig å sammenligne status på tvers av verktøy og metoder. Internt i en organisasjon kan likevel fargekoder være nyttig for å synliggjøre status.

Vi i UUAS ser fram til videre samarbeid for å øke graden av universell utforming i bygg og uteområder sammen med Oslobygg KF og andre oppdragsgivere.

 

Universell Utforming AS  har vurdert tilstand og behov for utbedring av universell utforming i bygg og uteområder i mer enn 14 år. Vi starter med å klargjøre følgende spørsmål: Hva er hensikten med kartleggingen? Hvordan skal kartleggingsresultatene benyttes? Svar på disse spørsmålene avgjør hvilken kartleggingsmetode og hvilket detaljeringsnivå som er hensiktsmessig. Vi har lang og solid erfaring med både kartlegging, vurdering av utbedringstiltak og presentasjon av resultater. Vi tilpasser kartleggingsarbeidet slik at det blir matnyttig for våre oppdragsgivere.

0

Skriv en kommentar

hCaptcha