En person sjekker en app på mobilen

Nytt prosjekt! UU-hjelp for sosiale medier

Universell Utforming AS har mottatt tilskuddsmidler fra Bufdir og skal nå gå i gang med å hjelpe kommunikatører og SoMe-medarbeidere å utnytte mulighetene som ligger i de ulike sosiale mediene slik at enda flere kan få med seg innholdet.

Sosiale medier (SoMe) har hatt en enorm vekst i bruken i Norge de siste 10 årene. Hovedmålsettingen med prosjektet er å lage en praktisk guide for universell utforming av noen mye brukte sosiale medier.

Utfordringene med sosiale medier er at det er mye visuell historiefortelling, små flater på apper og gjerne mye og rask interaksjon. Dette kan være en utfordring når det gjelder universell utforming i tillegg til at mediet ikke er utviklet etter en kravspesifikasjon fra den som publiserer her i Norge.

 

«Alle» er på sosiale medier


Ifølge SSBs undersøkelse «Bruk av IKT i næringslivet 2021» er 84 % av norske bedrifter med flere enn 10 sysselsatte, aktive på sosiale medier. For større bedrifter (flere enn 10 ansatte) er 90 % aktive på sosiale medier. Tall fra SSBs undersøkelse «Bruk av IKT i husholdningene», viser at i 2019 var 73 % av befolkningen i alderen 16-79 på sosiale medier daglig eller nesten daglig. Blant de yngste var bruken enda høyere.

I aldersgruppen 16-24 år var 90 % daglig eller nesten daglig aktive, og aller mest bruker personer i aldersgruppen 25-34 år sosiale medier. 92 % oppga i 2019 at de brukte sosiale medier daglig eller nesten daglig. I 2015 var andelen i denne aldersgruppen 74 %. Det er grunn til å anta at bruken av sosiale medier i 2022 er større enn i 2019. Dette betyr at sosiale medier er en stor del av kommunikasjonsaktiviteten til svært mange virksomheter og en viktig del av svært manges dagligliv. Dette gjelder også personer med nedsatt funksjonsevne. Ved å utnytte mulighetene som ligger i de sosiale mediene når det gjelder tilgjengelighet, vil flere kunne nyttiggjøre seg av stoffet som publiseres.

Vi har satt sammen en solid referansegruppe fra kommunikasjonsbransjen og alliert oss med Kommunikasjonsforeningen for å nå ut med resultatene til dem som publiserer mye på sosiale medier i jobbsammenheng, men resultatene vil bli tilgjengelig for alle.

0

Skriv en kommentar

hCaptcha