Oslo Rådhus

Rammeavtale med Oslo kommune

Universell Utforming AS har signert en fireårig rammeavtale med Oslobygg KF om rådgivningstjenester knyttet til universell utforming. Oslobygg KF som er Oslo kommunes eiendomsforetak, er en av landets største byggherrer og eiendomsforvaltere. Avtalen har en estimert verdi på 5-10 millioner kroner.

Rammeavtalen skal sikre at Oslobygg KF har effektiv tilgang til spesialkompetanse på universell utforming innenfor området eiendom som omfatter bygg, anlegg og uteområder. Rådgivning kan være aktuelt i utbyggingsprosjekter, i rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter, i fredete/vernede bygg og i uteområder. I tillegg kan det være aktuelt med kartlegging av universell utforming i eksisterende bygg og uteområder. Rådgivningen kan omfatte alle kommunens formålsbygg som skoler, barnehager, sykehjem, helsehus, omsorgsboliger, rusinstitusjoner, barnevernsinstitusjoner, dagsenter, aktivitetssentre, fritidsklubber, kulturbygg og nasjonalanlegg, idrettsanlegg og svømmehaller m.v.

 

Oslo kommune vedtok sin strategi for universell utforming våren 2022. Kommunen skal jobbe kontinuerlig og målrettet med universell utforming. Deres mål er at kommunen i løpet av 2030, innenfor bærekraftige perspektiver, skal være universelt utformet slik at alle har muligheter for samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse.

 

Oslo kommune er ingen ukjent oppdragsgiver for Universell Utforming AS. Tidligere har vi kartlagt universell utforming i skoler og barnehager for kommunen. Nå er vi i gang med å kartlegge resten av eiendomsporteføljen.

0

Kommentarer

26/09/2023 av Bjørn Erling Christophersen

Gratulerer med oppdraget! Det var meget hyggelig å høre. Kompetanse foran pris. :-). Lykke til!!

26/09/2023 av Universell Utforming AS

Takk for hyggelige ord!

Skriv en kommentar

hCaptcha