Barn leker i klatrestativ

Forenklet kartlegging av universell utforming i barnehager og skoler

For mange byggeiere kan en forenklet kartlegging av universell utforming være mer hensiktsmessig enn en detaljert kartlegging. Universell Utforming AS har lang erfaring med å vurdere status når det gjelder universell utforming og påpeke utbedringstiltak som er nødvendige for å oppnå likestilt deltakelse. En forenklet kartlegging kan gi en indikasjon på kostnader knyttet til utbedringstiltak.

Mulighet for likestilt deltakelse i barnehager og skoler innebærer at alle – både barnehagebarn og elever, ansatte, foreldre og besøkende - uavhengig av funksjonsnivå kan komme seg til barnehagen og skolen, at de kommer seg inn i byggene, at de kan bruke de ulike funksjonene i bygget og at de kan bruke uteområdene. For å kunne vurdere om mulighetene for likestilt deltakelse er oppfylt, er det nødvendig med kompetanse om ulike menneskers behov.

Etter å ha kartlagt mange hundre skoler og barnehager, har vi effektivisert vår måte å kartlegge på ved å ta i bruk et digitalt kartleggingsverktøy. Allerede på befaringen kan vi markere registreringene på plantegningen med kobling til tekst og bilde. Enhetlig og konsekvent kartlegging basert på faglige vurderinger er sentralt for at kartleggingsresultatene skal bli nyttige.

Vi har lang erfaring med å tilpasse oss ulike oppdragsgivere når det gjelder kartlegging av universell utforming. Noen ganger ønsker våre oppdragsgivere at vi foreslår hvordan en kartlegging kan gjennomføres, andre ganger har de utarbeidet en metode vi skal følge. Ofte er det behov for dialog i oppstart av prosjekter slik at vi sammen kan komme fram til hva som vil være en effektiv måte å gjennomføre kartlegging av universell utforming på. Oppdragsgivernes faktiske behov er sentralt.

Les mer om kartlegging av universell utforming i våre to tidligere artikler om temaet:

Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med vår seniorrådgiver Karen-Anne Noer på epost (karen.anne@universellutforming.no eller på telefon 926 05 437).

Se også vår oversikt over noen av skolene og barnehagene vi har kartlagt siden 2013! (pdf-fil 132 kb) 

0

Skriv en kommentar

hCaptcha