Oversiktsbilde Oslo

Vi kartlegger helsebygg, omsorgsbygg og idrettsanlegg og flere andre bygg for Oslo kommune!

Nytt stort oppdrag i Oslo kommune! 

Oslobygg KF er Oslo kommunes eiendomsforetak. Foretaket er en sammenslåing av tidligere Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og Kultur- og idrettsbygg, samt utbyggingsvirksomheten til Boligbygg. Oslobygg er en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med ca. 2,7 millioner kvadratmeter eiendom. Nå ønsker Oslobygg KF å kartlegge universell utforming i sine helsebygg, omsorgsbygg og idrettsanlegg i tillegg til kultur, beredskap og næringsbygg. Hovedmålet med kartleggingen er å få et kostnadsestimat for oppgradering til universell utforming i de aktuelle eiendommene.

 

Byrådet i Oslo vedtok våren 2022 en strategi for universell utforming. Visjonen er at Oslo skal være universelt utformet i 2030, innenfor bærekraftige perspektiver. Oslobygg KF har startet et omfattende arbeid med å få oversikt over tilstanden for universell utforming, i alle kommunens bygg med tilhørende uteområder. I fjor kartla Universell Utforming AS 291 av kommunens barnehagebygg. Nå i 2023 skal vi kartlegge universell utforming i resten av eiendomsporteføljen.  

0

Skriv en kommentar

hCaptcha