Stort skilt viser området til Hyggen skole. Skolebygget i bakgrunnen.

Oppdatert veileder om skilting i bygg

Skilting er et av flere virkemidler for å gjøre det enklere å orientere seg og finne fram. Veilederen er ment som en hjelp til alle som skal bestille, prosjektere, levere eller montere skilt. Universell utforming handler om design for alle. God og gjennomtenkt skilting med informasjon som alle forstår og tolker likt, vil bidra til likestilling og inkludering.

Veilederen omhandler i hovedsak fysiske skilt i nye skolebygg, men kan også benyttes i andre typer bygg og ved vurdering av skilting i eksisterende bygg. Behov for informasjon og skilt må sees i sammenheng med andre virkemidler for orientering og veifinning.

Veilederen omhandler ikke skilting knyttet til evakuering og rømning.

Veilederen gir en kort innføring i ulike virkemidler for orientering og veifinning, råd, og tips for planlegging av skilting, eksempler og sjekklister. Sjekklistene er delt inn i lovpålagte krav, råd og anbefalinger. Vi har også laget en sjekkliste for kartlegging og vurdering av eksisterende bygg.

Veilederen inneholder også eksempler på skilt som ikke er riktig utformet siden det kan bidra til bevisstgjøring og læring.

Veilederen er en revidert utgave etter at den første versjonen i 2022 og er supplert med flere gode eksempler.

Skiltveileder – eksempler og sjekklister (2023), PDF-fil 2,5 MB

Hvis du ønsker å få fargene korrekt gjengitt, kan du få tilsendt trykkekvalitet av filen ved å henvende deg til prosjektleder Kaja Nordskogen Bull. 

Utviklingen av veiledere har vært finansiert med støtte av Bufdir.

0

Skriv en kommentar

hCaptcha