Omslag publikasjon

Veileder om universell utforming av idrettshaller

I en ny veileder har vi tatt for oss universell utforming av flerbrukshaller og andre idrettsbygg som idrettshaller, aktivitetssaler og gymsaler. Veilederen er rikt illustrert med bilder for å forklare hvordan likestilt deltakelse ivaretas i det konkrete eksempelet.

Flerbrukshaller og andre idrettsbygg som idrettshaller, aktivitetssaler og gymsaler er ikke bare viktig for elever, ansatte og utøvere, men også for alle besøkende. Denne type bygg kan fungere som viktige samlingspunkt i nærmiljøene og kan ivareta mange funksjoner. En gymsal kan for eksempel være møteplass for ulike aktiviteter for både barn, unge og eldre. Noen gymsaler og haller kan også ha funksjon som valglokale.

 

Veilederen kan være nyttig i forbindelse med nye byggeprosjekter og ved rehabilitering eller ombygging av eksisterende bygg, samt være til hjelp ved kartlegging og vurdering av utbedring i eksisterende flerbrukshaller.

 

Veilederen inneholder en rekke bildeeksempler. Hensikten med eksemplene er å vise hvordan flerbrukshaller kan utformes for å legge til rette for likestilt deltakelse. Eksemplene omfatter inngangsparti, garderobe, dusj, toalett, korridor, trapp, heis, tribune, kiosk mv.

 

I eksisterende bygg er det ofte mange avvik fra dagens lovkrav. Utbedring av alle avvik vil vanligvis ikke være realistisk, og det er nødvendig å prioritere hvilke avvik som bør utbedres. Det er sentralt å sikre at alle kan bruke flerbrukshallen.

 

Ønsker dere hjelp til å kartlegge flerbrukshaller og vurdering av tiltak, ta kontakt med Universell Utforming AS ved Trine Presterud, e-post: trine@universellutforming.no, tlf.  930 16 217.

Last ned publikasjonen (PDF 3 MB)
0

Skriv en kommentar

hCaptcha