Toppmeny Facebook med ikoner for venneforespørsler og meldinger

Guide til universell utforming av sosiale medier

«Alle» er på sosiale medier, men ikke alt er tilgjengelig for alle. Videoer uten teksting, dårlige kontraster og fargevalg, og tekst som egentlig er et bilde av tekst, er eksempler på innhold som gjør det vanskelig for enkelte grupper å få med seg innholdet i det som postes. Vi har laget en guide til hvordan du kan bedre tilrettelegge for alle i de mest brukte sosiale mediene.

Selv om sosiale medier er tredjepartsløsninger som man ikke har kontroll på utformingen av, er det mye den som legger ut noe på Facebook, Instagram eller LinkedIn, kan gjøre noe med selv for å tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne.

Guiden er organisert etter hva du skal publisere (tekst, bilder, video), og gir deg tips til hvordan og hvor du legger til alternative tekster for bilder i de ulike mediene, ulike måter å tekste video på og hvordan du legger inn tekstingen i ulike medier, forklarer hva synstolking er, hvordan emneknagger fungerer for synshemmede og mye mer.

Med konkrete eksempler hentet fra sosiale medier vises gode og mindre gode eksempler.

 

Prosjektet har vært støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gjennom tilskuddordningen Tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming.

 

Guide til universell utforming av sosiale medier

0

Skriv en kommentar

hCaptcha