Profilbilde av Sigrid

Sigrid Skavlid

Seniorrådgiver / Faglig ansvarlig digital tilgjengelighet og brukergrensesnitt

   +47 906 71 923

  sigrid@universellutforming.no

Arbeidserfaring

Sigrid Skavlid har lang arbeidserfaring innen digitalisering, nettløsninger, offentlige anskaffelser, tilskuddsforvaltning, kommunikasjon og universell utforming. Hun arbeidet flere år ved Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet (Deltasenteret) i Bufdir med universell utforming av IKT som fagfelt.  Bufdir er regjeringens koordinerende instans på fagområdet universell utforming. Arbeidet inkluderte tilskuddsforvaltning, nettverksbygging, rådgiving, innhenting av kunnskap, iverksetting og input til ny politikk på området universell utforming. Som nettredaktør og prosjektleder for Forskningsetiske komiteer jobbet hun med ulike digitale løsninger og formidling. Sigrid startet i Universell Utforming AS i mars 2019.

 

Utdanning

Sigrid har mastergrad i ledelse med spesialisering innen kommunikasjon fra BI og er cand. mag. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

 

 

Prosjekter og oppdrag i Universell Utforming AS

Veiledere: 

 

Sigrid holder kurs i:

  • universell utforming av trykte og digitale flater
  • universell utforming av sosiale medier
  • universell utforming i digitale møter
  • lyd og lydutjevningsanlegg
  • introduksjon til universell utforming

Andre kurs utarbeides på forespørsel. 

 

Av andre oppdrag for ulike kunder har hun arbeidet med:

  • krav til selvbetjeningsautomater (herunder ladestasjoner for elbil)
  • intern opplæring i bedrifter
  • synstolking av video/film