Sjekkliste for universell utforming av apper

Denne sjekklisten er utviklet for å gi en pekepinn på om hvorvidt appen tilfredsstiller de mest grunnleggende kravene til universell utforming og er egnet til bruk i undervisningen av barn med en funksjonsnedsettelse.

Med hjelp av denne sjekklisten kan du undersøke om apper for iPad/iPhone har store tilgjengelighetsproblemer som kan gjøre dem vanskelige eller umulige for enkelte elever å bruke.

 

Sjekklisten ble utviklet i forbindelse med et skoleprosjekt finansiert av Bufdir i 2020-21, men alle iOS-apper kan vurderes ut fra de ti spørsmålene. 

 

Du kan også laste ned publikasjonen "Apper for alle elever" som PDF (1MB)

 

Før du begynner testen:

Undersøk om utvikler/produsent har opplyst om i hvilken grad de følger WCAG på nivå AA, det vil si i tråd med forskrift om universell utforming av IKT-løsninger.

Sjekk også om de opplyser om alternative styremåter, leselist, symbolstøtte, teksting og synstolkning.

 

Finn omtale av appen i App Store, på appens hjemmeside og på Statpeds ressursside om apper i skolen,  og se om de har gjort en vurdering av den.

Når du har lastet ned appen:

Bestem deg for én eller to av de viktigste brukeroppgavene i appen som du vil undersøke.

Når du skal velge ut steg for å gjennomføre testen, bør du velge de stegene du selv mener er viktigst – altså de stegene som er mest sentrale i å løse den brukeroppgaven du har valgt. Eksempler på hva som er viktig å kontrollere, er der du ikke kan komme videre uten å utføre en bestemt handling i appen. Husk også å ta med feilmeldinger og hjelpesider.

Grad av universell utforming øker for hvert av de 10 spørsmålene du kan svare ja på.