Direktør Hege Hidle Aaser i Linstow Helse, som leder prosjektet «Building Health – Helsefremmende stedsutvikling»

Building Health – helsefremmende stedsutvikling

Eiendomsselskapet Linstow og forskningsinstituttet SINTEF skal sammen utvikle ny kunnskap om hvordan et sted blir helsefremmende i praksis. 

Forskningsprosjektet har fått navnet «Building Healt – Helsefremmende stedsutvikling» og Universell Utforming AS er med i ressursgruppen. 
 
-       Målet er bomiljø og nærområder som stimulerer til fysisk aktivitet, sosial deltakelse, mestring og trygghet blant innbyggere og brukere. Vi vil se på hva som motiverer og engasjerer innbyggere til en aktiv livsstil uavhengig av kjønn, alder og funksjonsnivå, og dermed hvordan tilretteleggin av fysiske omgivelser må skje, sier direktør Hege Hidle Aaser i Linstow Helse, som leder prosjektet.

 

Prosjektet har en ramme på 32 millioner kroner, hvorav 16 millioner er tidelt i støtte fra Norges Forskningsråd. Prosjektperioden strekker seg over fire år. I løpet av denne perioden skal det utvikles helsefremmende fysiske og sosiale løsninger som gjennom nye arbeidsprosesser støttet av teknologi, skal integreres i fremtidige eiendoms- og stedsutviklingsprosjekter.

 

-       Vi er glade for å få være en del av dette viktige prosjektet. Det at vi deltar i referansegruppen gir oss muligheten til å bidra med vår kunnskap og erfaring samtidig som vi får tilgang til forskningsbasert kunnskap om hva som er helsefremmende i et by- og stedsutviklingsperspektiv, sier Trine Presterud om Universell Utforming AS sin deltakelse i prosjektet.

Vi gleder oss til at prosjektet starter opp!

 

Pressemeldingen fra Linstow om prosjektet Building Healt – helsefremmende stedsutvikling finner du her.

 

Les hva SINTEF sier om prosjektet her

0

Skriv en kommentar

hCaptcha