tre barn som hopper tau i gymsal

Gymsal og idrettshaller for alle

Idrettshaller og gymsaler ivaretar mange funksjoner. Nå skal vi utarbeide en veileder om løsninger for utbedring av idrettshaller og gymsaler! 

Idrettshaller og gymsaler er ikke bare viktig for elever, ansatte og utøvere, men også for alle besøkende. Det er viktige samlingspunkt i nærmiljøene og ivaretar mange funksjoner. Det kan for eksempel være samlingsplass for ulike aktiviteter for både barn, unge og for eldre. Noen gymsaler og haller kan også ha funksjon som valglokale.


Av erfaring fra kartlegging, 3.partkontroller og uavhengig kontroller av idrettsbygg, ser vi behovet for økt kunnskap om konkrete løsninger for utbedring av eksisterende idrettshaller og gymsaler med tilhørende garderober og dusjanlegg. Krav til universell utforming i byggteknisk forskrift gjelder ikke automatisk for eksisterende bygninger. Virksomheter rettet mot allmennheten har likevel en plikt til å jobbe aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innen sin virksomhet gjennom likestillings- og diskrimineringsloven.


Universell Utforming AS skal utarbeide en veileder som vil være kort og lettfattet med sjekkliste. Den skal være en hjelp ved kartlegging og oppgradering av idrettshallene og skal være et hjelpemiddel for å vise hvordan en kan ivareta mulighet for likestilt deltakelse for alle i idrettshaller.

0

Skriv en kommentar

hCaptcha