bokstaver på sort bakgrunn

Hvilken skrifttype er enklest å lese?

Det finnes ingen fasit hvor du kan sette to streker under svaret. Det kommer nemlig an på flere forhold!

Hvilken skrifttype som er enklest å lese kommer an på flere forhold så som både hvor godt syn leseren har og hvor vant vedkommende er til å lese. Bøker er ofte skrevet med en skrittype (font) som har små utstikkere i kantene kalt seriffer. dette er antatt å gjøre det enklere for folk som er gode til å lese, å lese fort og holde blikket på den linjen man leser. 

 

Har man litt dårligere syn og skriften er liten, kan bokstaver med seriffer gjøre at ordene blir uklare. Fonter uten slike seriffer kan gjøre det enklere å skille de ulike bokstavene fra hverandre.I en stor undersøkelse blant svaksynte viste det seg at de viktigste for god lesbarhet ikke er skrifttypen, men størrelse på skriften. knekkpunkt gikk ved 12 punkter (Times New Roman-størrelse).

 

Fet skrift øker også lesbarheten. Med god kontrast kan mer enn 80 prosent av de svaksynte lese tekst i tolv punkt! Men når det gjelder de ulike skrifttypene og lesbarhet så må man likevel bruke sunn fornuft. Ikke bruk morsomme eller sære fonter. Lesbarhet påvirkes ikke bare av fontvalg, men av størrelse, luftighet, linjejustering, kontraster og lysforhold blant annet. 

 

Denne teksten er en del av en ny spalte hvor vi gir tips, råd og svarer på spørsmål. Er det noe du lurer på eller synes er utfordrende med universell utforming? Eller har du forslag til spørsmål vi kan svare på? Send en mail til post@universellutforming.no eller legg igjen en kommentar nedenfor.

0

Skriv en kommentar

hCaptcha