Stortinget

Hvor lite skal til for at alle innbyggerne skal oppleve god tilgjengelighet til valglokalet?

Universell Utforming AS tilbyr vurdering av om lokaler oppfyller kravene til tilgjengelighet. Vi finner hensiktsmessige tiltak for å sikre tilgjengelighet for alle velgere slik at kommunen kan ønske alle sine innbyggere velkommen inn i valglokalet.

Stortingsvalget 2021 står for døren. Et viktig prinsipp i et demokrati er at alle stemmeberettigede borgere fritt og hemmelig skal kunne avlegge stemme. Det er også fastsatt i valgforskriften at stemmegivning skal legges til lokaler som er lett tilgjengelige og hvor alle velgere kan ta seg inn uten å måtte be om hjelp. Det er også stilt krav om at det skal legges vekt på god tilgjengelighet for alle velgere ved å tilrettelegge inne i valglokalet.


Men hva betyr egentlig dette? Hva skal til for at alle innbyggere opplever god tilgjengelighet i valglokalet?


Har du for eksempel undersøkt terskelhøyden i valglokalet? Eller om dørene er brede nok til at en elektrisk rullestol kommer inn og ut? Kan blinde og svaksynte velgere avgi stemme uten å måtte be om hjelp?


Universell Utforming AS tilbyr vurdering av om lokaler oppfyller kravene til tilgjengelighet. Vi kan finne hensiktsmessige tiltak for å sikre tilgjengelighet for alle velgere slik at kommunen kan ønske sine innbyggere velkommen inn i valglokalet. Vi kan vurdere både lokaler for forhåndsvalg og valglokaler for bruk på selve valgdagen.
Dette kan vi gjøre enten ved befaring ved fysisk oppmøte eller digitalt.


Ønsker dere en nærmere å prat om dette? Ta kontakt med Helle Toft, e-post: helle@universellutfoming.no eller tlf.  922 21 893. 

Vi leverer en pakkeløsning pr lokale som inneholder:

  • Befaring på ca. 1,5 time.

Digital befaring: En av våre seniorrådgivere innen universell utforming vil geleide en person hos dere via mobilkamera. Sammen vil dere gå opp atkomst og valglokalet.

Kommunens representant tar mål under veiledning av vår rådgiver. Dette kan for eksempel være terskelhøyder, dørbredder og manøvreringsplass. Bilder av løsningene blir tatt av oss (skjermbilder). Digital befaring fungerer godt der det er mindre deler av bygget som skal kartlegges. I forkant av befaringen vil dere få vite hva dere trenger å ha med av utstyr for å gjøre målinger.

Fysisk befaring: En av våre seniorrådgivere innen universell utforming møter fysisk på befaring sammen med representant fra kommunen. Atkomst og valglokalet blir befart og kartlagt. Bilder og målinger gjøres av vår rådgiver.

  • Rapport med resultater av kartleggingen og forslag til tiltak.

 

  • Digitalt møte hvor vi går igjennom rapporten med dere. Varighet ca. 45 minutter.


Kartleggingen vi tilbyr i forbindelse med valget i år, vil ikke være en kartlegging av universell utforming av bygget som helhet og likeverdige løsninger for alle da valglokaler er midlertidige, slik at midlertidige løsninger for eksempel i form av ramper kan aksepteres. Undersøkelsen vil likevel gi en god pekepinn på status når det gjelder universell utforming av det aktuelle lokalet og veien inn. Kartleggingen omfatter det bygde miljø, ute og inne.


Pris pr lokale 19.500 eksklusiv mva. 
Ved fysisk befaring vil reisekostnader, reisetid og evt. opphold komme i tillegg.


Ønsker dere ytterligere rådgiving fra oss, faktureres det med løpende timer.
 

0

Skriv en kommentar

hCaptcha