Kurs deg i universell utforming! Vi tilbyr spennende webinar i april

Vi arrangerer to ulike nettbaserte kurs etter påske.

1- Kurs om offentlige anskaffelser og universell utforming


Prosessen med å gjennomføre offentlige anskaffelser er omfattende. På dette kurset lærer du hvordan man skal ivareta universell utforming i alle deler av prosessen, hva slags krav man skal stille, hvordan kontrollere at det man har kjøpt er universelt utformet og annet. Kurset omfatter et kurshefte som gjennomgår de enkelte temaene.

Målgruppe: Kurset er relevant for alle som arbeider med offentlige anskaffelser, spesielt på bestillersiden, men også leverandører og andre interesserte.

Hvor: Teams live. Du trenger ikke å ha tilgang til Teams for å delta.
Dato: 14.04 og 20.04

Les om kurset og meld deg på her

2- Kurs: Universell utforming - hva er lov?

På kurset gjennomgår vi terminologi, tilgjengelighets- og diskrimineringslovgivning i Norge og EU og temalovgivning på områder som arbeidsliv, offentlige anskaffelser, byggverk, utdanning, helse, transport, IKT og tjenester. Kurset omfatter et kurshefte som gjennomgår de enkelte temaene.

Målgruppe: Offentlig ansatte og private bedrifter som er interessert i lovregler for universell utforming, interesseorganisasjoner "og andre"

Hvor: Teams live. Du trenger ikke å ha tilgang til Teams for å delta.
Dato: 16.04

Les om kurset og meld deg på her

0

Skriv en kommentar

hCaptcha