MediaLT og Universell Utforming AS samles under samme paraply!

Firmaene Universell Utforming AS og MediaLT samles nå under samme paraply, og skaper Norges første og største helhetlige fagmiljø for universell utforming.

Gjennom å tilrettelegge for menneskelig funksjonsvariasjon skaper man et mer inkluderende og brukervennlig samfunn for alle.  I Norge er mangelfull universell utforming av publikumsrettete tjenester, nettsider, lokaler, transport m.v.  ansett som diskriminering. 

 

Alle IKT-løsninger rettet mot allmennheten må fra og med 1. januar 2021 være universelt utformet. Vi står nå godt rustet til å møte dette behovet og bidra til gode løsninger for alle som trenger bistand i dette viktige arbeidet.

 

Bak satsingen står advokat Geir Lippestad, som fra og med 1. januar 2021 eier begge selskapene. Lippestad har lenge hatt et sterkt samfunnsengasjement for å bidra til et mer universelt utformet Norge.

 

Bygg og uteområder, transport, tjenester og teknologi griper stadig mer inn i hverandre. Behovet for tverrfaglig kompetanse er derfor stort. For både Universell Utforming AS og MediaLT har det vært viktig å utvide sitt fagområde. Sammen står begge selskapene sterkt med tanke på å skape en samfunnsutvikling mot et mer universelt utformet Norge.

 

MediaLT ble etablert av Morten Tollefsen og Magne Lunde i 1999. Begge er blinde. De har utviklet MediaLT til å bli Norges ledende bedrift på området universell utforming av informasjonsteknologi. 

 

Selskapet Universell Utforming AS ble etablert i 2009 av Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund og Hørselshemmedes Landsforbund. Firmaet er ledende i Norge på universell utforming av bygg, uteområder, transport og tjenester, men har i de seinere årene også satset på digital tilgjengelighet innenfor flere områder så som transport, velferdsteknologi, e-helse, digitale tjenester, universell utforming på trykk, nett og mobil.

Les mer om regelverket for universell utforming av IKT-løsninger i pressemelding fra Tilsynet for universell utforming av IKT.

0

Skriv en kommentar

hCaptcha