Passasjerfly parkert på flyplass

Mobilitet for alle - videreføring og utvidelse av portal

Vi har fått prosjektmidler, og skal i gang med en rekke nye og spennende prosjekter. Alle prosjektene vil bli presentert her - og nå skal vi se nærmere på prosjektet "mobilitet for alle"!

Hovedmålsettingen med prosjektet er å utvide nettressursen Mobilitet for alle til å omfatte flere områder som er viktig for universell utforming innen transport, som flytransport og smart transport samt å utvide brukergrunnlaget ved å oversette nettressursen til engelsk.

 

Prosjektet er en videreføring av Universell Utforming AS’s nettportal Mobilitet for alle, som gir informasjon om universell utforming i forhold til buss og bane transport, herunder oversikt over brukerbehov, lovgivning, standarder og veiledninger. Referansegruppen fra prosjektet vil bli videreført og utvidet men ny, relevant ekspertise. I tillegg vil det bli installert terminologiverktøy og lenke til Lovdata for oppdaterte juridiske kilder og direkte definisjon av viktig terminologi i tilgjengelig format for brukere av nettressursen. Det siste vil bli utført i samarbeid med Tingtun AS som vil levere egne nettjenester til nettressursen, blant annet i form av kopling til termdatabaser og Lovdata.

 

Prosjektet vil gi dybdekunnskap om universell utforming og transport, og i tillegg vil nettressursen være enda mer tilgjengelig for brukere gjennom lenker til terminologidatabaser og ressurser for oppdatert lovgivning. Gjennom oversettelse til engelsk vil nettressursen dekke nye brukergrupper og kunne benyttes som veiledning ved internasjonale utlysninger og forhandlinger til nytte for så vel bestillere som leverandører som har behov for å kjenne norske regler for universell utforming.
 
Kontaktperson for prosjektet i Universell Utforming AS er faglig leder Rudolph Brynn.

0

Skriv en kommentar

hCaptcha