Nettilgjengelighetsdirektivet

Europakommisjonen har igangsatt en høring om erfaringer fra bruk av Nettilgjengelighetsdirektivet med frist 25. oktober 2021. 

 

Du finner informason om nettilgjengelighetsdirektivet og spørreskjema på blant annet dansk på Kommisjonens nettside her. 

 

Formålet med høringen er å samle inn et bredt utvalg av erfaringer fra myndigheter og næringsliv så vel som interesseorganisasjonene av personer med nedsatt funksjonsevne. Høringen omfatter innspill og erfaringer med direktivet og de rettsaktene som følger med for å gjennomføre det i medlemslandene,  med fokus på om lovverket er egnet for formålet, hvilke virkninger nye teknologiske fremskritt har på effekten av direktivet og om det er huller i lovverket når det gjelder å oppnå inkluderende og universelt utformet offentlig digital informasjon.

 

Det er også lagt ut en lettlest versjon av spørreskjemaet her.

0

Skriv en kommentar

hCaptcha