Ny nettportal gir hjelp til universell utforming av velferdsteknologi

Velferdsteknologi skal hjelpe mennesker og spesielt eldre til å bo lenger i sitt eget hjem. Teknologien bør også utformes på en slik måte at flest mulig kan bruke den. Universell Utforming AS har sammen med Karde AS, utviklet en nettportal som skal hjelpe deg på vei med det.

Velferdsteknologi har i dag økende betydning som et verktøy særlig for å gi eldre mulighet til å bo hjemme lenger. Det er mange faktorer som gjør at velferdsteknologi er viktig: 

  • brukerne kan selv utføre oppgaver som man tidligere trengte assistanse til
  • omsorgspersonalets ressurser kan brukes mer effektivt
  • manuelle, rutinemessige eller slitasjepregete oppgaver som blir utført av omsorgspersoner kan erstattes av tekniske løsninger
  • slike løsninger kan bidra til å forebygge og redusere virkningene av kroniske sykdommer og aldersrelaterte funksjonsnedsettelser.

Ikke alle kan benytte slike løsninger uten at man har sørget for universell utforming av teknologien og av boligene. En synshemmet person vil for eksempel vanskelig kunne bruke en løsning basert på berøringsskjerm hvis skjermen ikke samtidig gir lydinformasjon. Derfor er det viktig at universell utforming vektlegges av dem som kjøper inn velferdsteknologiske løsninger. Nettportalen Virtuelt Visningshjem tar opp disse og flere temaer. 


Portalen er utarbeidet av Universell Utforming AS og Karde AS i fellesskap, de to virksomhetene dekker til sammen ekspertise om de fleste grupper av funksjonsnedsettelse. 


Portalen gir en innføring i prinsippene rundt universell utforming, hvilke målgrupper den dekker og gir en innføring i og omtale av ulike typer velferdsteknologi og hverdagsteknologi.


Ved siden av krav til teknologi, gir portalen også oversikt over dagens lovfestede krav til tilgjengelige boenheter. Du finner også en oversikt over gjeldende standarder, som er et viktig redskap blant annet som støtte for kravspesifikasjoner i bestillingsprosessen. 


Andre temaer er hvordan man sørger for universell utforming i forbindelse med design og utøvelse av tjenester, gevinstrealisering ved bruk av velferdsteknologi og veiledning til hvordan man sikrer universell utforming i en anskaffelsesprosess. 


Prosjektet er finansiert av Bufdir. Virtuelt Visningshjem ble lansert på et frokostseminar 25. februar og kan besøkes på https://uu-hjem.no/.
Spørsmål om Virtuelt Visningshjem, og om Universell Utforming AS’ tilbud på området velferdsteknologi kan rettes til faglig leder Rudolph Brynn, e-post rudolph@universellutforming.no, tlf. 47 46 57 67.

0

Skriv en kommentar

hCaptcha