Trikk i Oslo

Ny portal om universell utforming og vei- og banetransport: Mobilitet for alle!

Gjennom et prosjekt finansiert av Bufdir har vi utviklet en ny informasjonsportal "Mobilitet for alle - UU Reisekjeden buss og bane | Universell utforming i passasjertransport." 

Portalen tar opp krav til universell utforming av passasjertransport på

  • buss
  • bane
  • trikk
  • tunnelbane

Krav til infrastruktur som:

  • stasjoner
  • holdeplasser
  • terminaler
  • nettsider
  • mobilapplikasjoner i transport

I tillegg inneholder portalen veiledning for prosesser rundt anskaffelser og opplæring, samt oversikt over relevant lovverk og norske og internasjonale standarder og annen informasjon.

Prosjektet er gjennomført med hjelp fra offentlige myndigheter, eksperter, næringsliv og interesseorganisasjoner.

Portalen er dynamisk og vil bli fortløpende oppdatert. 

Spørmål om portalen kan stilles til prosjektleder Rudolph Brynn. 

0

Skriv en kommentar

hCaptcha