Ny, praktisk veileder for inkluderende lydmiljø i skolen

Forskning viser at lydmiljøet har stor betydning for læringsutbytte, mulighet for likestilt deltakelse og for fysisk og psykisk helse. Et godt lydmiljø er bra for personer med nedsatt hørsel, men også for lærere, elever med konsentrasjonsvansker, fremmedspråklige elever og andre. 

Veilederen er en mindre utgave av veilederen «Lydmiljø i skoler» som ble utarbeidet i 2019 av Hørselshemmedes Landsforbund, NTNU, Brekke & Strand akustikk AS og Universell Utforming AS sammen med en rekke fagpersoner som deltok i prosessen.

 

Gjennom intervjuer av rektorer og lærere, som har lest og gått gjennom «Lydmiljø i skoler», har vi laget en mindre og mer målrettet utgave for deg som har direkte kontakt med elevene til daglig. Veilederen «Hører alle meg nå?» kan du laste ned her. 

 

Prosjektet er gjennomført med midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 

0

Skriv en kommentar

hCaptcha