Ny rapport: Godt lydmiljø i skolen

Forskning viser at lydmiljøet har stor betydning både for læringsutbytte, mulighet for deltakelse og for fysisk og psykisk helse. Men hva er et godt lydmiljø?

-

Målet med universell utforming er å skape et mer inkluderende samfunn der alle gis mulighet for full deltakelse og likestilling i det offentlige rom. Lydmiljøet i skoler har stor betydning for muligheten til likeverdige deltakelse. Å være del av sitt nærmiljø og det lokale læringsmiljøet kan være viktig for enkeltmenneskers utvikling og livskvalitet. Skolene har også en sosial funksjon utenom vanlig skoletid, det kan være klassefester, idrett, korps eller andre møter og arrangementer.


Universell Utforming AS har utviklet en veileder som skal bidra til økt kunnskap om betydningen av et godt lydmiljø. Veilederen inneholder også råd om hvordan lyd- og hørselsmiljø i eksisterende skolebygg kan forbedres for å ivareta alle brukere av skolen. Gevinstene ved et godt lydmiljø er mange. Et bedre tilrettelagt fysisk skolemiljø kan bidra til bedre læringsmiljø og gi en positiv helseeffekt.
Veilederen er utviklet med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Lydmiljø i skoler_veileder mars 2019 (PDF 4 mb)

0

Skriv en kommentar

hCaptcha