Rapportforside

Ny veileder om farger og kontraster i skolebygg

Sammen med KOI fargestudio har vi utarbeidet en veileder for alle som ønsker å skape en universelt utformet, fargerik og estetisk skole.

Ofte velges grått, hvitt og svart i skoler for å oppfylle kravet til kontrast i byggteknisk forskrift, TEK17.

 

Med veilederen ønsker vi å skape inspirasjon til å kunne bruke farger, samtidig som kravene blir tilfredsstilt.

 

Vi gjennomgår kravene, og viser hvordan man kan beregne luminanskontrast. Veilederen sier videre noe om hvordan farger påvirker oss, og gir forslag til fargebruk i ulike rom i et skolebygg.

 

Vi håper veilederen kan være til hjelp i kartlegging av eksisterende bygg og for prosjektering av nybygg. «Veileder om farger og kontraster i skolebygg» (PDF-fil 4 MB) passer for arkitekter, rådgivere, leverandører, interiørarkitekter, eiendomsforvaltere, byggherrer, driftspersonell/vaktmestere, lærere og andre som ønsker økt kunnskap innenfor feltet.

 

Hvis du ønsker å få fargene korrekt gjengitt, kan du få tilsendt trykkekvalitet ved å henvende deg til prosjektleder Kaja Nordskogen Bull.  

 

 

0

Kommentarer

13/02/2021 av Bård Holten 6th

Er redaktør for nytt digitalt læremiddel i Kunst Design og Arkitektur. Dette virker interessant i sammenheng med å finne eksempel på ulike former for universell utforming

16/02/2021 av Universell Utforming AS

Takk for hyggelig tilbakemelding!

Skriv en kommentar

hCaptcha