Ferje legger til kai.

Oppdatert versjon av «Veileder for universell utforming i maritim passasjertransport» klar – nå også på engelsk!

Universell Utforming AS har i to omganger fått støtte fra Bufdir til en nettportal om universell utforming innen sjøtransport. Veilederen er nå oppdatert, særlig kapitlet om universell utforming av fartøyer. Det er også utarbeidet en ny sjekkliste basert på lovkrav. Veilederen er også oversatt til engelsk.

Bakgrunnen for prosjektet er at mange personer med nedsatt funksjonsevne opplever problemer med denne transportformen – ikke minst de som av geografiske årsaker må kombinere flere typer transport. Utfordringene omfatter alt fra parkering på bilferger til atkomst i fellesarealer og bevege seg om bord. 


Universell Utforming AS har fått bistand både fra Sjøfartsdirektoratet, interesseorganisasjoner og ikke minst kollektivselskap som Kolumbus i Rogaland og rederier som Brødrene Aa i arbeidet. Etter hvert som behov ble meldt inn ble det besluttet at veilederen omfatter en rekke temaer utover krav til selve fartøyene:


  • brukererfaringer i maritim transport
  • hvilke krav bør man stille til infrastruktur – dvs. terminaler, havner og annet
  • krav til fartøyer, herunder bilferger, hurtigbåter og passasjerskip
  • universell utforming av informasjon – herunder skilt, IKT og automater
  • universell utforming og tjenester knyttet til maritim transport
  • om prosesser – planlegging, gjennomføring og styring
  • sjekklister
  • prosessen rundt anskaffelser
I tillegg omfatter veiledningen oversikt over relevante standarder, oversikt over gjeldende nasjonale og internasjonale lover og forskrifter og relevante deler av forskrift om offentlige anskaffelser. Veilederen henviser også til andre ressurser i form av en litteraturliste.
Mange norske rederier og skipsdesignere forholder seg til utenlandske partnere som trenger informasjon om norske krav til universell utforming på engelsk.
Arbeidet med prosjektet viste at det også var behov for en ny sjekkliste som kan benyttes i kvalitetskontroll av nye og eksisterende fartøy, basert på lovmessige krav.
Den oppdaterte veilederen kan ses på https://maritim.universellutforming.org/, og her kan man også laste den ned i PDF-format.
Informasjon kan fås fra faglig leder Rudolph Brynn, e-post rudolph@universellutforming.no.
0

Skriv en kommentar

hCaptcha