Eldre mann i dress, i samtale med flere.

Samarbeidsprosjekt med Standard Norge

Vi har fått prosjektmidler, og skal i gang med en rekke nye og spennende prosjekter. Alle prosjektene vil bli presentert her. Dette prosjektet ut er et samarbeidsprosjekt med Standard Norge!


Universell Utforming AS er med i Standard Norges prosjekt for å utvikle to standarder for bruk av universell utforming i forbindelse med digitalisering og eldre. Dette prosjektet har fått støtte for videreføring i 2021 av Bufdir.

 

Hovedmålsettingen med prosjektet er å forbedre eldres situasjon i samfunnet, både når det gjelder å kunne forbli i arbeidslivet, delta aktivt i det digitaliserte samfunn gjennom kompetanse og tilgang til universelt utformede løsninger, og å legge til rette for eldres behov i fremtidens smarte byer og digitaliserte samfunn.

 

Prosjektet har flere delmål, det er etablert en standardiseringskomite SN/K 592 Aldrende samfunn, universell utforming og digitalisering, som er bredt sammensatt av relevante eksperter for å utvikle de aktuelle standardene. Det blir utarbeidet en standard for krav knyttet til digitalisering, eldre og inkluderende arbeidsliv (prNS 11037); en standard for krav knyttet til digitalisering, tingenes internett og eldre (prNS 11038) samt en standard knyttet til universell utforming, smarte byer og eldre (prNS 11039).

For mer om prosjektet se Standard Norges nettsider.


Kontaktperson for prosjektet i Universell Utforming AS er faglig leder Rudolph Brynn.

0

Skriv en kommentar

hCaptcha