Bilde av bærbar pc med bilde av et digitalt møte

Tale til tekst - status og informasjonsportal

Vi har fått prosjektmidler, og skal i gang med en rekke nye og spennende prosjekter. Alle prosjektene vil bli presentert her - og første prosjekt ut handler om tale til tekst! 

Covid-19 pandemien økte den digitale møteaktiviteten enormt og framskyndet digitaliseringen.  Nedstengingen av samfunnet i mars 2019 sendte om lag halvparten av arbeidstakerne til hjemmekontor. Skolene ble stengt og barn og ungdom fikk digital hjemmeundervisning. Behovet for nye digitale tjenester eksploderte. Fysiske møter ble erstattet av digitale. Bruken av digitale legekonsultasjoner skjøt fart, domstolene tok i bruk video, religiøse samlinger ble avholdt i digitale kanaler, og man kunne følge kommunestyremøter digitalt.


Verktøyene som brukes til slike digitale møteplasser har liten funksjonalitet for direkte teksting på norsk av det som blir sagt. Eksklusjonen av hørselshemmede har sannsynligvis økt som følge av den økte digitaliseringen det siste året. Talegjenkjenning på norsk er også et viktig verktøy for personer som har problemer med å bruke vanlig tastatur og mus.
Det finnes i dag flere aktører som leverer varianter av dikteringsprogrammer og automatisert tekst på norsk. Kvaliteten på disse, samt oversikt over funksjonalitet er i dag ganske uoversiktlig for forbrukerne.


Universell Utforming AS skal i samarbeid med Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) levere status for tale til tekst-teknologi på norsk. Samtidig vil vi utarbeide en lavterskel informasjonsportal om hvilke muligheter som finnes og hvordan bruke disse mulighetene.

0

Skriv en kommentar

hCaptcha