Forside bilag

Universell utforming er sosial bærekraft

I et bilag i dagens utgave av Dagens Næringsliv forteller vi litt om selskapet vårt og om hvorfor løsninger i samfunnet som er tilpasset flest mulig, er en måte å skape sosial bærekraft.

Les også om at Likestillings- og diskrimineringsombudet langt fra er fornøyd med arbeidet innen universell utforming i Norge så langt. Det er for lett å slippe unna, mener ombud Hanne Bjurstøm. – For det første har forholdsmessighetskravene i loven blitt tolket lite restriktivt, slik at det er for enkelt å gjemme seg bak for eksempel høye kostnader for å unngå å gjennomføre tiltak, sier Bjurstrøm.


Tidligere styreleder i Universell Utforming AS, advokat Geir Lippestad, sier i anledning vårt selskaps 10-årsmarkering i fjor høst at universell utforming er en forutsetning for sosial bærekraft. – Alle kommer til å trenge universell utforming i løpet av livsløpet. Dette er ikke for funksjonshemmede, men handler om livskvalitet for alle, mener han. 


I bilaget kan du også lese om hvordan store etater som Statsbygg, Avinor og Undervisningsbygg Oslo KF, jobber med universell utforming.


Her kan du laste ned bilaget som PDF.

0

Skriv en kommentar

hCaptcha