Videreføring av fargeprosjekt

Vi har fått prosjektmidler, og skal i gang med en rekke nye og spennende prosjekter. Alle prosjektene vil bli presentert her. Neste prosjekt ut handler om farger og kontraster!

I 2020 fikk vi midler fra Bufir til å lage en veileder om farger og kontraster i skolebygg - et meget vellykket prosjekt, som vi nå skal jobbe videre med! 

 

Vi ser behovet for å teste veilederen i praksis, og har derfor fått midler fra Bufdir til å gjennomføre nettopp dette. Vi ønsker å vise betydningen og nytten av en kartlegging av farger og kontraster i skolebygg. Gode omgivelser med riktig bruk av farger og kontraster vil bidra til blant annet likeverdig deltakelse, bedre konsentrasjon og ha positiv effekt på helsen.


I dette oppfølgingsprosjektet vil vi teste veilederens nytte- og brukervennlighet. Vi skal kartlegge farger og kontraster på to skoler med utarbeidelse av rapport, og kompetanseoppbygging av personer som deltar på kartleggingen. I tillegg vil det produseres en kort film av selve kartleggingsarbeidet. Den vil blant annet inneholde tips for kartleggingen, vise hvordan man måler farger og kontraster, legge frem ulike problemstillinger man kan møte på underveis, og vise hvordan man bør gå frem for å gjennomføre en god kartlegging.

 

Vi gleder oss til å sette i gang med arbeidet! 

0

Skriv en kommentar

hCaptcha