Virtuelt visningshjem

Universell Utforming AS har, sammen med Karde AS, fått tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til et nytt prosjekt på området velferdsteknologi.

-

Prosjektet går ut på å utvikle et «virtuelt visningshjem» – en ny nettressurs for universell utforming av hverdags- og velferdsteknologi i boliger. I tillegg til å utvikle nettressursen skal det samles og utvikles dokumentasjon om de tekniske løsninger som finnes på området velferdsteknologi.


I prosjektet kombinerer vi Universell Utforming AS’ kompetanse på området universell utforming i, blant annet, anvendt IKT og boliger og Karde AS’ erfaring fra prosjekter som Klok Bolig og Universell utforming av hverdagsteknologier for eldre. Sammen har vi dybdekompetanse om de fleste grupper som har nytte av hverdags- og velferdsteknologi. Universell Utforming AS har også spesiell kompetanse innen utredninger av prinsippet om universell utforming på området velferdsteknologi.


Bakgrunn

Velferdsteknologi har økende betydning i hverdagslivet for eldre og andre som har behov for å anvende slik teknologi, ved siden av at mange anskaffer seg smarthus- og annen lignende teknologi som hyllevare. Imidlertid er universell utforming av denne teknologien bare i begrenset grad fokusert på – hvor enkelt er det for en som ser dårlig, å bruke en berøringsskjerm? Hvor greit er det for en person med kognitive utfordringer å forstå en komplisert bruksanvisning for et elektronisk apparat? Og slike utfordringer gjelder oss alle, ikke bare personer med funksjonsnedsettelser. Teknologiske løsninger retter seg ikke bare mor sluttbruker, men også helsepersonell og pårørende som skal betjene apparatene. Derfor er universell utforming nødvendig.Målsetting

Målsettingen med prosjektet vårt er å gi bedre livskvalitet gjennom likeverdig tilgang for alle til hverdags- og velferdsteknologi i boligene. Prosjektet vil resultere i:
  • Bedre kunnskap om universell utforming av hverdags- og velferdsteknologi.
  • Bedre kunnskap om hvordan boliger kan forbedres i forhold til bruk av velferdsteknologi.
  • Økt kompetanse hos myndigheter, leverandører og omsorgspersonell når det gjelder anskaffelse og bruk av velferdsteknologi.
Prosjektet retter seg derfor mot de som har bestilleransvar i norske kommuner, leverandører når det gjelder å ta hensyn til krav om universell utforming av deres produkter og tjenester, samt de som skal bruke teknologien i omsorgsarbeid – og ikke minst brukerne selv. Prosjektet er finansiert gjennom tilskudd fra UnIKT-programmet i Bufdir.


Kontakt

Mer informasjon fra Universell Utforming AS: 

Faglig leder Rudolph Brynn rudolph@universellutforming.org.

Karde AS: Prosjektansvarlig Riitta Hellman riitta.hellman@karde.no.

0

Skriv en kommentar

hCaptcha