Reisekjeden knyttet til persontransport

Alle er avhengig av et godt fungerende tilbud innen persontransport for å kunne delta i samfunnet. For å kunne leve livet fullt ut, delta på sosiale aktiviteter og komme seg til arbeid og utdanning må hele reisekjeden fungere.

 

Når reisekjeden er universelt utformet kan de fleste komme seg dit de skal uten hindringer. Passasjertransport omfatter transport med bil, buss, tog, båt og fly. Reisekjeden er begrepet som benyttes for prosessen fra man planlegger reisen og helt til man kommer frem til målet. Det omfatter informasjonstjenester, billettkjøp, terminaler og stasjonsbygg, transportmidlene og ikke minst sammenhengen mellom disse elementene. Vi har kompetanse om relevant lovgivning, standarder og veiledere knyttet til elementer i reisekjeden og hvordan man kan stille krav til universell utforming i anskaffelser, utforming og tjenesteutøvelse. 

 

Innen fagområdet reisekjeden knyttet til persontransport leverer vi rådgivning, workshops, utarbeidelse av veiledere, kurs og kompetanseutvikling. 

 

Faglig ansvarlig: Helle Toft

 

 

Hvorfor er universell utforming viktig for at alle skal kunne delta i samfunnet?

Se denne filmen laget av Sanden Media i samarbeid med oss i Universell Utforming AS og få et personlig innblikk.