Velferdsteknologiske løsninger

Velferds- og hverdagsteknologi vil spille en stadig større rolle i omsorgs- og velferdstjenester. Erfaringer fra kommunene viser at velferdsteknologi kan gi personer med funksjonsnedsettelser bedre muligheter til å mestre eget liv og være trygge og sikre i eget hjem.

 

Slik teknologi skal være hjelp til selvstendig liv hjemme for eldre og personer med funksjonsnedsettelser. Men løsningene må være universelt utformet for at alle skal kunne utnytte dem på en likeverdig måte. 

 

Vi har sammen med Karde AS utviklet nettressursen Virtuelt visningshjem som skal være en verktøykasse for aktører innen anskaffelse av velferds- og hverdagsteknologi. Den skal bidra til at velferdsteknologiske løsninger som kjøpes inn, er universelt utformet og spiller godt sammen med boligens tekniske infrastruktur og utforming. Vi har kompetanse på regelverket knyttet til offentlig anskaffelse av velferdsteknologi, evaluering av brukergrensesnitt og utforming av boliger, samt relevante standarder. 

 

Innen fagområdet velferdsteknologiske løsninger leverer vi rådgivning, workshops, utarbeidelse av veiledere og kurs. 

Hvorfor er universell utforming viktig for at alle skal kunne delta i samfunnet?

Se denne filmen laget av Sanden Media i samarbeid med oss i Universell Utforming AS og få et personlig innblikk.