Profilbilde av Heidrun

Heidrun Lommertz

Seniorrådgiver

   +47 986 52 940

heidrun@universellutforming.no

Arbeidserfaring

Heidrun har 10 års erfaring med universell utforming fra et konsulentfirma før hun startet i Universell Utforming AS i september 2023. Hun jobbet da for store statlige og kommunale aktører med analyser av eksisterende bygg og plantegninger og rådgivning i sammenheng med tilrettelegging for universell utforming. Før det arbeidet hun i 3 år i Plan- og bygningsetaten i Oslo og 7 år i et arkitektkontor i Tromsø. Siden 2022 arbeider hun også som rådgiver og i oppfølging i prosjekter som har høye miljø- og bærekrafsambisjoner og som ønsker å oppnå en miljøsertifisering i BREEAM NOR.

 

Utdanning

Heidrun er utdannet teknisk tegner og arkitekt og ble utdannet ved Høyskolen i Dessau Tyskland i 1998. Hun har tatt kurs i BREEAM NOR og er godkjent BREEAM NOR AP siden mars 2022. 

 

 

 

Prosjekter og oppdrag 

Av oppdrag for ulike kunder har hun blant annet arbeidet med:

  •  Rådgiving og kvalitetssikring av universell utforming i eksisterende bygg, nybygg og utearealer for statlig eiendomsforvalter (kartleggingsverktøy: bygg for alle)
  • Rådgivning og kvalitetssikring av universell utforming i eksisterende bygg for ett universitet i Norge
  • Rådgiving av universell utforming for et kommunalt eiendomsselskap. Kartlegging av barne- og ungdomsskoler, kommunale barnehager og kommunale bo- og aktivitetssentre, inkludert utearealene.
  • Grov kartlegging av helse- og omsorgsbygg (kartleggingsverktøy: airapp)
  • Rådgivning som konsulent for universell utforming i sammenheng med Breeam sertifisering for privat eiendomsutvikler.