Profilbilde av Helle

Helle Toft

Seniorrådgiver/ Faglig ansvarlig persontransport
(på land og sjø)

   +47 922 21 893

  helle@universellutforming.no

Arbeidserfaring

Helle har lang erfaring med universell utforming i bygg, anlegg og transport. Hun har jobbet 7 år i Jernbaneverket/Bane NOR som seniorrådgiver med ansvar for rådgivning innen universell utforming. Her hadde hun hovedansvaret for kartlegging, rådgivning og kvalitetssikring av planer mht universell utforming på publikumsområdene på togstasjonene. Hun har hatt ansvar for stasjonshåndboken, deltatt i flere kollektivtransportnettverk og prosjekter knyttet til kundeinformasjon samt vært kontakt ut mot brukerorganisasjonene. Før dette har Helle 12 års erfaring som ergoterapeut i kommunal sektor hvor hun jobbet med hjelpemiddelformidling, rehabilitering, tilrettelegging av bolig og rådgivning om universell utforming i kommunale byggeprosjekter. Helle startet i Universell Utforming AS i mars 2019.

 

Utdanning

Helle Toft er ergoterapeut med utdannelse fra University of Salford i England (Bachelor in Occupational Therapy (Hons) i 2000). Hun har i tillegg tverretatlig videreutdannelse i Universell utforming på masternivå fra Diakonhjemmet Høgskole Rogaland fra 2011.

 

Prosjekter og oppdrag i Universell Utforming AS

Oppdrag for ulike kunder hun har arbeidet med:

 

Rådgivning og kvalitetssikring mht universell utforming av prosjektering ved:

 • Parker og torg
 • Omsorgsbygg som omsorgsboliger og bo- og behandlingssenter (sykehjem)
 • Skoler og barnehager
 • Svømmehall og idrettshall
 • Kontorbygg og hotell
 • Passasjerferge og cruiseskip
 • Togstasjoner og t-banestasjoner
 •  3. partskontroll av prosjektering og utførelse av universell utforming av barnehage, skole, omsorgsbygg, park

 

 • Uavhengig kontroll av universell utforming av tilgjengelig boenheter, næringsbygg, omsorgsbygg, museum  
 • Kartlegging og rådgivning mht universell utforming ved eksisterende bygg
 • Kontroll av universell utforming av passasjerskip/ferge
 • ·Rådgivning ved individuell tilrettelegging av tilgjengelighet og veifinning på skoler