Kaja Nordskogen Bull - portrett

Kaja Nordskogen Bull  

Rådgiver

  +47 991 04 843

 kaja@universellutforming.no

Utdanning

Kaja har en bachelor i generell psykologi fra Høgskolen i Lillehammer 2013-2016 og master i miljøpsykologi på Høgskolen i Lillehammer (nå Høgskolen i Innlandet) 2018. Hun leverte masteroppgave i oktober 2018. Oppgavens tema var sammenhengen mellom restituerende omgivelser på arbeidsplassen og de ansattes stressnivå. 

 

 

Arbeidserfaring 

Kaja begynte i Universell Utforming AS januar 2020 og jobber med bygg og uteområder. Arbeidsoppgavene hennes er knyttet til rådgivning, kartlegging og kvalitetssikring innen universell utforming av nybygg, eksisterende bygg og uteområder.

 

Prosjekter og oppdrag i Universell Utforming AS

Kaja har jobbet med flere ulike prosjekter som gjelder skoler og barnehager, samt kontorbygg, kulturbygg, helse- og servicebygg, og uteområder. Blant annet Nye Deichmanske bibliotek, Nye Jordal amfi, kontorlokalene til arbeids- og velferdsetaten og Miklagard golfresort. Hun har også vært ekstern prosjektleder for Utviklings- og kompetanseetaten for å utføre brukertester av Oslo kommunes nye ikoner.

 

Veiledere:

 

Skiltveileder – eksempler og sjekklister (2022), PDF-fil 3 MB

Fager og kontraster i skolebygg (2020) PDF, 4 MB