Profilbilde av Wenche

Wenche Lindberg

Seniorrådgiver

   +47 975 07 007

  wenche@universellutforming.no

Utdanning

Master universell utforming fra Ålborg universitet i København i 2019
Studert universell utforming ved Nordiska högskolan i Göteborg og Høgskolen i Gjøvik, 2005, 2007, 2009.
Utdannet ergoterapeut ved Høyskolen i Oslo i 2000.

 

Arbeidserfaring 

Jobber i Universell Utforming AS siden 2011.
Jobbet i Eidskog kommune med universell utforming 2005-2011, hvor av de siste fire år som prosjektleder for universell utforming i nasjonal satsning på pilotkommuner i universell utforming.
Fagleder ergoterapeut i Eidskog kommune i perioden 2000-2005

 

Erfaring knyttet til universell utforming

 

Masteroppgave som omhandlet målt luminanskontrast vurdert opp mot det opplevde i bygg. I Universell
Utforming AS har Wenche hovedsakelig jobbet med Statsbygg først og fremst med eksisterende bygningsmasse, her under også gi råd om bygningsmasse som omfatter vern. Øvrige kunder blant annet Entra, Undervisningsbygg KF Oslo, Akershus fylkeskommune m.fl.

I Eidskog kommune var arbeidsoppgavene blant annet  kvalitetssikring av universell utforming i ulike prosjekter, tilskuddssøkning, samt forskjellig kartleggingsarbeid sammen med brukerrepresentanter. Wenche har vært på tverrfaglige omvisninger i nye byggeprosjekt og undervist i gode eksempler kombinasjon av estetikk og universell utforming. Hun har også vært med på å gi høringssvar på byggteknisk forskrift.