Follo barne- og ungdomsskole - uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse

Kategori: Bygg og uteområder 

Follo barne- og ungdomsskole er en interkommunal spesialskole på Vevelstad i Ski kommune. Skolen er prosjektert for 60 elever og like mange ansatte. Prosjektet var ferdig til skolestart sommer 2018. Universell Utforming AS foretok uavhengig kontroll av universell utforming (prosjektering og utførelse) av bygg og uteområder (2017/2018).

Vår oppdragsgiver: Ski kommune

Totalentreprenør: Skanska Husfabrikken AS 

Arkitekt: Lyngstad Arkitekter AS 

Prosjektets nettside: www.lyngstad-arkitekter.no